Priser

Priser

Prisliste gældene fra 1. april 2016 og for en måned. 
Alle priser opkræves månedsvis forud.
Opstaldningspriser er inkl. ridehuskort, skabsleje, foder, udmugning, wrap og halm.


Gebyr ved for sen betaling 250,00 kr.

 

Opstaldning

Kr. pr mdr.

Boksleje, stor hest

3.050,00

Boksleje, pony

2.475,00

Tillæg for spåner, 5 baller månedligt

264,00

Tillæg for spåner, 7,5 baller månedligt

492,00

Tillæg for spåner, 11,5 baller månedligt

852,00

Ekstra wrap om formiddagen 7 dage i ugen (heste-boks)

325,00

Ekstra wrap om formiddagen 7 dage i ugen (pony-boks)

225,00

 

Andet i forbindelse med opstaldning
Reservation (min 14 dage, maks 2 måneder pr. år)

 


50 % af boksleje

Depositum

En måneds boksleje

Boksleje, dagspris (betales kontant forud)

350,00

 

 

Foldordning
. Bindingsperiode er én måned ad gangen pr den første i måneden. Kontakt Georg Nielsen


Kr. pr mdr. 

Jordfold tur/retur: 2 timer, på alle hverdage

440,00

Græsfold: Én vej, på alle hverdage

440,00

Græsfold tur/retur: på alle hverdage


750,00

Hestene kommer ud efter morgenmad og ind igen inden kl. 12.00

Weekend jordfold tur/retur

400,00

Weekend græsfold tur/retur

600,00

 

 

Diverse

 

Skabsleje, elevryttere pr måned

50,00

Ridehuskort, gæsterytter pr måned

400,00

Ridehuskort, 1 gang pr. uge og kun i forb. med undervisning pr måned

140,00

 

 

 

 

Klubkontinget

 

Klubkontingent, senior, pr år (Alle over 18 år som benytter vores faciliteter i forbindelse med pasning/ridning af egen eller andres hest) 

500,00

Klubkontingent, junior, pr år (Alle til og med det fyldte 18. år, som benytter vores faciliteter i forbindelse med pasning/ridning af egen eller andres hest)

220,00

Klubkontingent passive medlemmer pr år (støttemedlemsskab for dig, der gerne vil støtte klubben, men som ikke benytter/passer hest på stedet)

350,00

Stævnemedlemsskab i forbindelse med stævnedeltagelse på/for Skåde Rideklub (gældende for en weekend)

200,00

 

 

Elevundervisning (er incl. leje af elevhest)

Kr. pr mdr. 

Holdundervisning, 1 gang ugentligt (45 min) for ryttere indtil 18 år

480,00

Holdundervisning, 1 gang ugentligt (45 min) rytter over 18 år

500,00

Trækkehold (begynderhold) (30 min)

410,00

Holdundervisning spring, 1 gang ugentligt (45 min)

550,00

 

Enetimeundervisning
Enetime ved ridelærer på egen hest (30 min) pr lektion

 


150,00

Enetime ved ridelærer på lejet elevhest (30 min) pr lektion

325,00

 

Partordninger
Part på pony – 2 x dressurundervisning og 1 times fri ridning lørdag pr. uge

 

Kr. pr mdr.
1.150,00

Part på pony – 1 x dressur- og 1 x springundervisning og 1 times fri ridning lørdag pr. uge

1.300,00

Part på hest - 2 x dressurundervisning og 1 times fri ridning lørdag pr. uge 

1.250,00

Part på hest – 1 x dressur- og 1 x springundervisning og 1 times fri ridning lørdag pr. uge

1.400,00