Priser

Retningslinjer ved for sen indbetaling

For regninger, som er overforfaldne med 20 dage, sendes en rykker.

I rykkeren oplyses om, at sagen overdrages til inkasso, hvis ikke der er sket betaling inden 10 dage fra brevets datering. Gebyr ved for sen betaling 250,00 kr.

Er betaling ikke foretaget inden 10 dage, sker der følgende:
- sagen overdrages til inkasso
- hvis der er tale om en elevrytter, kan denne ikke ride på elevhold mere
- hvis der er tale om en pensionær, vil pensionæren kunne opsiges
- hvis der er tale om fremmed rytter, kan denne ikke benytte stedets faciliteter og ride undervisning

Da der er indgået aftale med et inkassobureau, vil dette inkassobureau yderligere pålægge et gebyr, hvis størrelse afhænger af det skyldige beløbs størrelse.
Når sagen er gået til inkasso, kan der kun betales med frigørende virkning til inkassobureauet inklusiv pålagte gebyrer.

Det er elevrytterens, fremmedrytterens og pensionærens ansvar, at bogholderiet er opdateret med korrekte data vedrørende bopæl, udmeldelse mv.

Kontakt til bogholderi:
Elisabeth Hansen
tlf. 40 16 92 40
E-mail: bogholder@skaade-rideklub.dk