Bestyrelsen

Der er ingen suppleanter i bestyrelsen p.t.

Nærværende funktions- og ansvarsbeskrivelse er blevet gennemgået og tilrettet til bestyrelsesmødet den 26.04.2017.

Vi i bestyrelsen forsøger at besvare modtagne mails løbende, dog kan der ikke forvente svar fra dag til dag, og en vis svartid skal derfor accepteres.

Formand og Udvalgskoordinator
Mette Thomsen
Mobil: 40 51 82 70
Mail: mettestenloekke@live.dk


Funktionsbeskrivelse

 • Tegner klubben.
 • Leder bestyrelsesmøder.
 • Kontaktperson for rideskolen og rideskolelederen.
 • Kontaktperson til stævne-udvalg, pony-junior udvalg og aktivitetsudvalg.
 • Repræsentant til distriktet.
 • Koordinering af aktiviteter, herunder aktivitetskalender.
 • Info til webmaster til hjemmesiden om aktiviteter.
 • Personaleansvarlig.
 • Afholde medarbejdersamtaler.
 • Ansættelseskontrakter.
 • Klub-modul
 • Holde planer for hvornår hallerne er optaget/ledige på hjemmesiden ajourførte i forhold til privat undervisning.

 

Bestyrelsen

Næstformand
Anne Pind
mobil: 23 25 60 75
annepind@hotmail.dk


Funktionsbeskrivelse

 • Kontaktperson til automat udvalget.
 • Ansvarlig for rideklubbens nøgler.
 • Kontaktperson til materiel anlæg.
 • I samarbejde med staldmesteren koordinerer og planlægge arbejdsdage.
 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang.
 • Kontaktperson til freelance underviserne. Herunder ansvarlig for kontrakter til disse.
 • Vicevært på elevboligen.

Kasserer
Christian Markussen
Mobil: 40 34 48 22
Mail: christianmarkussen@mail.tele.dk


Funktionsbeskrivelse

 • Står overordnet for økonomien, herunder omkostninger og lønudbetalinger samt alle lønforhold med de ansatte.
 • Personaleansvarlig for bogholder og økonomicontroler.
 • Kontakt til bogholder.
 • Udarbejder budgetter.
 • Ansvarlig for debitorerne.
 • Ansvarlig for lokale- og aktivitetsstøtte.
 • Ventelisten for bokse i samarbejde med staldmester.
 • Indkøb af elevheste.
 • Kontaktperson til AROS.
 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang omkring ansættelseskontrakter og personaleopgaver.

Sekretær
Tina Østergaard
Mobil: 2240 4404
Mail: tina@avitech.dk


Funktionsbeskrivelse

 • Indkaldelse til bestyrelsesmøde.
 • Referater – herunder ophæng på opslagstavlerne og info til webmaster.
 • Diverse info til medlemmerne via opslag samt info til webmaster.
 • Åbne og sortere post.
 • Koordinerer bestyrelsesmøderne.
 • Indkøb til kontoret.
 • Løbende checke at hjemmesiden er ajour med informationer.
 • Ajourføre opslagstavler. 

 

Menigt medlem
Linda Raufort
Mobil: 2845 5406
Mail: lindaraufort@msn.com


Funktionsbeskrivelse

 • Kontaktperson til cafeterieudvalget.
 • Søge legater/fonde.
 • Holder klubbens forsikringer ajour.

Suppleant
Sif Pedersen
Mobil: 2619 0216
Mail: sifantonia@hotmail.com

Funktionsbeskrivelse

 • Holder sponsorerne ajour på hjemmesiden.
 • Facebook ansvarlig – holde ajour.
 • Instagram ansvarlig – holde ajour.