Bestyrelsesmedlemmer og funktionsbeskrivelser

Mette Thomsen
Formand og Udvalgskoordinator
Mette Thomsen
Mobil: 40 51 82 70
Mail: mettestenloekke@live.dk
Anne Pind
Næstformand
Anne Pind
mobil: 23 25 60 75
annepind@hotmail.dk
Christian Markussen
Kasserer
Christian Markussen
Mobil: 40 34 48 22
Mail: christianmarkussen@mail.tele.dk
Louise Bagger
Sekretær
Lone Linnebjerg
Menigt medlem
Trine Askjær Jørgensen
1. suppleant
Anette Frølund
2. suppleant

Funktions- og ansvarsbeskrivelse for bestyrelsen 2021

 

Bestyrelsen

Opgaver

Formand/Udvalgskoordinator
Mette Thomsen
40 51 82 70
mettestenloekke@live.dk

 • Tegner klubben
 • Leder bestyrelsesmøder
 • Kontaktperson for rideskolen og rideskolelederen
 • Repræsentant til distriktet
 • Koordinering af aktiviteter, herunder aktivitetskalender
 • Personaleansvarlig
 • Ansvarlig for afholdelse af medarbejdersamtaler
 • Ansvarlig for ansættelseskontrakter
 • Ansvarlig for klubmodul
 • Holde halplaner med optaget tid ajour på hjemmesiden

Næstformand
Anne Pind
23 25 60 75
annepind@hotmail.dk

 • Kontaktperson til automatudvalg
 • Ansvarlig for klubbens nøgler
 • Kontaktperson til materielanlæg
 • Koordinere og planlægge arbejdsdage i samarbejde med staldmesteren
 • Assistere formanden i nødvendigt omfang

Kasserer
Christian Markussen
40 34 48 22
cm@apgar.dk

 • Overordnet ansvar for økonomien, herunder omkostninger, lønud-betalinger og lønforhold for ansatte samt godkendelse af alle regninger
 • Personaleansvarlig for bogholder og økonomicontroller
 • Kontakt til bogholder
 • Udarbejde budgetter
 • Ansvarlig for debitorerne
 • Ansvarlig for lokale- og aktivitetsstøtte
 • Ansvarlig for ventelisten for bokse i samarbejde med staldmesteren
 • Ansvarlig for indkøb af elevheste
 • Kontaktperson til AROS
 • Ansvarlig for klubbens forsikringer (i samarbejde med Merete)
 • Assistere formanden i nødvendigt omfang omkring personaleforhold

Sekretær
Merete Clausen
20 11 44 77
merclausen@gmail.com

 • Kontaktperson til freelance undervisere og ansvarlig for kontrakter til disse
 • Ansvarlig for udlejning af værelser
 • Kontaktperson for udlejning og fremvisning af værelser i koordinering med staldmesteren
 • GDPR ansvarlig
 • Ansvarlig for klubbens forsikringer (i samarbejde med Christian)
 • Ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøder
 • Koordinere bestyrelsesmøder
 • Skrive referater – ophæng på opslagstavler og info til webmaster med godkendte referater
 • Ajourføre opslagstavler – lave opslag
 • Informationer til medlemmerne via opslag samt info til webmaster
 • Åbne og sortere post
 • Indkøb til kontoret

Bestyrelsesmedlem
Lone Linnebjerg
26 18 17 86
lone.linnebjerg@gmail.com

 • Repræsentant til distriktet sammen med formanden
 • Kontaktperson til stævneudvalg og aktivitetsudvalg, herunder ansvarlig for at søge om stævner/økonomi
 • Formand for sponsorudvalget
 • Holde sponsorer ajour på hjemmesiden
 • Info til webmaster om aktiviteter på hjemmesiden
 • Løbende tjekke at hjemmesiden er ajour med informationer
 • Facebook-ansvarlig
 • Instagram-ansvarlig
 • Kontaktperson til cafeterieudvalget
 • Kontaktperson til pony-/juniorudvalg
 • Ansvarlig for skabe i kort- og langstald (i samarbejde med Marie)
 • Foto af elevheste og ajourføring på hjemmeside (via webmaster)

Bestyrelsesmedlem
Louise Bagger
20 96 55 52
louise@stm-sport.dk

 • Ansvarlig for infrastruktur - sikker ridevej, adgang til ridestier og lign.
 • Kontaktperson til gruppen ”Ridestier Aarhus Syd”, kommunen, politikere og andre interessenter i relation til infrastruktur
 • Repræsentant i ”Vild-skov” projekt

1. suppleant
Trine Askjær-Jørgensen
29 44 41 25
trine.askjaer@gmail.com

 • Søge legater og fonde
 • Ansvarlig for “ny springbane”

2. suppleant
Anette Frølund
61 78 31 29
afroelund@gmail.com

 • Søge legater og fonde
 • Ansvarlig for aktiviteter

Opgaver udenfor bestyrelsen

 

Helle Maarup Nørbjerg
webmaster@skaade-rideklub.dk

 • Webmaster
 • Ansvarlig for opdateringer på hjemmesiden

Elisabeth Hansen
40 16 92 60
bogholder@skaade-rideklub.dk

 • Systemansvarlig for klubmodul – vedligehold, drift og opdateringer
 • Ansvarlig for udsendelse af fakturaer
 • Besvare spørgsmål til fakturaer (henvendelse på mail)

 

Forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden ligger på klubbens hjemmeside.
Funktions- og ansvarsbeskrivelsen er gennemgået og tilrettet på bestyrelsesmøde d. 17. august 2021.