Bestyrelsesmedlemmer og funktionsbeskrivelser

Mette Thomsen
Formand og Udvalgskoordinator
Mette Thomsen
Mobil: 40 51 82 70
Mail: mettestenloekke@live.dk
Anne Pind
Næstformand
Anne Pind
mobil: 23 25 60 75
annepind@hotmail.dk
Christian Markussen
Kasserer
Christian Markussen
Mobil: 40 34 48 22
Mail: christianmarkussen@mail.tele.dk
Tina Østergaard
Sekretær
Tina Østergaard
Mobil: 2240 4404
Mail: tina@avitech.dk
Linda Raufort
Menigt medlem
Linda Raufort
Mobil: 2845 5406
Mail: lindaraufort@msn.com
Sif Pedersen
Menigt medlem
Sif Pedersen
Mobil: 2619 0216
Mail: sifantonia@hotmail.com
Fie Hofman
Første suppleant
Fie Hofman
Mobil: 2993 3975
Mail: fiehofman@gmail.com
Line Holm Thomsen
Anden suppleant
Line Holm Thomsen
Mobil:40 90 2 495
Mail: line.holm.thomsen@gmail.com

Funktions- og ansvarsbeskrivelse for bestyrelsen 2019

Bestyrelsen:

Opgaver:

Formand//
Udvalgs-koordinator:

Mette Thomsen

Mobil: 4051 8270

Mail: mettestenloekke@live.dk

 • Tegner klubben.
 • Leder bestyrelsesmøder
 • Kontaktperson for rideskolen og rideskolelederen.
 • Kontaktperson til stævne-udvalg og aktivitetsudvalg.
 • Repræsentant til distriktet.
 • Koordinering af aktiviteter, herunder aktivitetskalender.
 • Info til webmaster til hjemmesiden om aktiviteter.
 • Personaleansvarlig.
 • Afholde medarbejdersamtaler.
 • Ansættelseskontrakter.
 • Klub-modul.
 • Holde planer for hvornår hallerne er optaget/ledige på hjemmesiden ajourførte i forhold privat undervisning.

Næstformand:

Anne Pind

Mobil: 2325 6075

Mail: annepind@hotmail.dk

 

 • Kontaktperson til automat udvalget.
 • Ansvarlig for rideklubbens nøgler.
 • Kontaktperson til materiel anlæg.
 • I samarbejde med staldmesteren koordinerer og planlægge arbejdsdage.
 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang.
 • Kontaktperson til freelance underviserne. Herunder ansvarlig for kontrakter til disse.

Kasserer:

Christian Markussen

Mobil: 4034 4822

Mail:

christianmarkussen@mail.tele.dk

 

 • Står overordnet for økonomien, herunder omkostninger og lønudbetalinger samt alle lønforhold med de ansatte.
 • Personaleansvarlig for bogholder og økonomicontroler.
 • Kontakt til bogholder.
 • Udarbejder budgetter.
 • Ansvarlig for debitorerne.
 • Ansvarlig for lokale- og aktivitetsstøtte.
 • Ventelisten for bokse i samarbejde med staldmester.
 • Indkøb af elevheste.
 • Kontaktperson til AROS.
 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang omkring ansættelseskontrakter og personaleopgaver.

Tina Østergaard

Mobil: 2240 4404

Mail: tina@avitech.dk

 • Indkaldelse til bestyrelsesmøde.
 • Referater – herunder ophæng på opslagstavlerne og info til webmaster.
 • Diverse info til medlemmerne via opslag samt info til webmaster.
 • Åbne og sortere post.
 • Koordinerer bestyrelsesmøderne.
 • Indkøb til kontoret.
 • Løbende checke at hjemmesiden er ajour med informationer.
 • Foto elevhestene.
 • Ajourføre opslagstavler.

Menigt medlem:

Linda Raufort

Mobil: 2845 5406

Mail: lindaraufort@msn.com

 

 • Kontaktperson til cafeterieudvalget.
 • Søge legater / fonde.
 • Holder klubbens forsikringer ajour.
 • Er formand for sponsorudvalget.
 • Holder sponsorerne ajour på hjemmesiden.
 • GDPR ansvarlig.

Menigt medlem:

Sif Pedersen

Mobil: 2619 0219

Mail: sifantonia@hotmail.com

 

 • Facebook ansvarlig – holde ajour.
 • Instagram ansvarlig – holde ajour.
 • Ansvarlig for Boligportalen med udlejning værelser/koordinering med Georg.

Første Suppleant:

Fie Hofman

Mobil: 2993 3975

Mail: fiehofman@gmail.com

 

 • Assisterer Linda i forhold til sponsorerer.
 • Deltager i cafeterieudvalget.
 • Ansvarlig for skabe i kort- og langstald.

 

 

Anden Suppleant:

Line Holm Thomsen

Mobil:4090 2495

Mail: line.holm.thomsen@gmail.com

 •  Kontaktperson til pony-junior udvalg.

Forretningsordenen:

Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden, som ligge på hjemmesiden.

Nærværende funktions- og ansvarsbeskrivelse er blevet gennemgået og tilrettet på det konstituerende bestyrelsesmøde den 27.03.2019.

Referent: Tina Østergaard, Sekretær, Skåde Rideklub