Bestyrelsesmedlemmer og funktionsbeskrivelser

Mette Thomsen
Formand og Udvalgskoordinator
Mette Thomsen
Mobil: 40 51 82 70
Mail: mettestenloekke@live.dk
Anne Pind
Næstformand
Anne Pind
mobil: 23 25 60 75
annepind@hotmail.dk
Christian Markussen
Kasserer
Christian Markussen
Mobil: 40 34 48 22
Mail: christianmarkussen@mail.tele.dk
Tina Østergaard
Sekretær
Tina Østergaard
Mobil: 2240 4404
Mail: tina@avitech.dk
Linda Raufort
Menigt medlem
Linda Raufort
Mobil: 2845 5406
Mail: lindaraufort@msn.com
Sif Pedersen
Menigt medlem
Sif Pedersen
Mobil: 2619 0216
Mail: sifantonia@hotmail.com
Fie Hofman
Suppleant
Fie Hofman
Mobil: 2993 3975
Mail: fiehofman@gmail.com

Funktions- og ansvarsbeskrivelse for bestyrelsen

Bestyrelsen:

Opgaver:

Formand//Udvalgs-koordinator

Mette Thomsen

Mobil: 4051 8270

Mail: mettestenloekke@live.dk

 • Tegner klubben.
 • Leder bestyrelsesmøder.
 • Kontaktperson for rideskolen og rideskolelederen.
 • Kontaktperson til stævne-udvalg og aktivitetsudvalg.
 • Repræsentant til distriktet.
 • Koordinering af aktiviteter, herunder aktivitetskalender.
 • Info til webmaster til hjemmesiden om aktiviteter.
 • Personaleansvarlig.
 • Afholde medarbejdersamtaler.
 • Ansættelseskontrakter.
 • Klub-modul.
 • Holde planer for hvornår hallerne er optaget/ledige på hjemmesiden ajourførte i forhold privat undervisning.

Næstformand

Anne Pind

Mobil: 2325 6075

Mail: annepind@hotmail.dk

 

 

 • Kontaktperson til automat udvalget.
 • Ansvarlig for rideklubbens nøgler.
 • Kontaktperson til materiel anlæg.
 • I samarbejde med staldmesteren koordinerer og planlægge arbejdsdage.
 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang.
 • Kontaktperson til freelance underviserne. Herunder ansvarlig for kontrakter til disse.

Kasserer

Christian Markussen

Mobil: 4034 4822

Mail:

christianmarkussen@mail.tele.dk

 • Står overordnet for økonomien, herunder omkostninger og lønudbetalinger samt alle lønforhold med de ansatte.
 • Personaleansvarlig for bogholder og økonomicontroler.
 • Kontakt til bogholder.
 • Udarbejder budgetter.
 • Ansvarlig for debitorerne.
 • Ansvarlig for lokale- og aktivitetsstøtte.
 • Ventelisten for bokse i samarbejde med staldmester.
 • Indkøb af elevheste.
 • Kontaktperson til AROS.
 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang omkring ansættelseskontrakter og personaleopgaver.

Sekretær

Tina Østergaard

Mobil: 2240 4404

Mail: tina@avitech.dk

 • Indkaldelse til bestyrelsesmøde.
 • Referater – herunder ophæng på opslagstavlerne og info til webmaster.
 • Diverse info til medlemmerne via opslag samt info til webmaster.
 • Åbne og sortere post.
 • Koordinerer bestyrelsesmøderne.
 • Indkøb til kontoret.
 • Løbende checke at hjemmesiden er ajour med informationer.
 • Foto elevhestene.
 • Ajourføre opslagstavler.

Menigt medlem

Linda Raufort

Mobil: 2845 5406

Mail: lindaraufort@msn.com

 • Kontaktperson til cafeterieudvalget.
 • Søge legater / fonde.
 • Holder klubbens forsikringer ajour.
 • Er formand for sponsorudvalget.
 • Holder sponsorerne ajour på hjemmesiden.

Menigt medlem

Sif Pedersen

Mobil: 2619 0219

Mail: sifantonia@hotmail.com

 • Vicevært på elevboligen
 • Facebook ansvarlig – holde ajour.
 • Instagram ansvarlig – holde ajour.
 • Ansvarlig for Boligportalen med udlejning værelser/koordinering med Georg.

Suppleant

Fie Hofman

Mobil: 2993 3975

Mail: fiehofman@gmail.com

 • Assisterer Linda i forhold til sponsorerer.
 • Kontaktperson til pony-junior udvalg.

 

Forretningsordenen:

Denne blev gennemgået, og der var bemærkninger til §5, idet det blev bestemt, at eftersom det er blevet besluttet på generalforsamlingen, at regnskabet skal være tilgængelig før generalforsamlingen, så vil forretningsordenen §5 blive tilrettet, når vedtægterne er tilrettet.

Nærværende funktions- og ansvarsbeskrivelse er blevet gennemgået og tilrettet til bestyrelsesmødet den 11.04.2018.

Vi i bestyrelsen forsøger at besvare modtagne mails løbende, dog kan der ikke forvente svar fra dag til dag, og en vis svartid skal derfor accepteres.