Bestyrelsesmedlemmer og funktionsbeskrivelser

Mette Thomsen
Formand og Udvalgskoordinator
Mette Thomsen
Mobil: 40 51 82 70
Mail: mettestenloekke@live.dk
Anne Pind
Næstformand
Anne Pind
mobil: 23 25 60 75
annepind@hotmail.dk
Christian Markussen
Kasserer
Christian Markussen
Mobil: 40 34 48 22
Mail: christianmarkussen@mail.tele.dk
Linda Raufort
Sekretær
Linda Raufort
Mobil: 2845 5406
Mail: lindaraufort@msn.com
Fie Hofman
Første suppleant
Fie Hofman
Mobil: 2993 3975
Mail: fiehofman@gmail.com

Funktions- og ansvarsbeskrivelse for bestyrelsen 2020

Bestyrelsen:

Opgaver:

 • Ansvarlig for udlejning af værelser

Formand/Udvalgs-koordinator:

Mette Thomsen

Mobil: 4051 8270

Mail: mettestenloekke@live.dk

 • Tegner klubben
 • Leder bestyrelsesmøder
 • Kontaktperson for rideskolen og rideskolelederen
 • Kontaktperson til stævne-udvalg og aktivitetsudvalg
 • Repræsentant til distriktet
 • Koordinering af aktiviteter, herunder aktivitetskalender
 • Info til webmaster til hjemmesiden om aktiviteter
 • Personaleansvarlig
 • Ansvarlig for afholdelse af medarbejdersamtaler
 • Ansvarlig for ansættelseskontrakter
 • Ansvarlig for klub-modul
 • Holde hal-planer med optaget tid ajour på hjemmesiden
 • Løbende checke at hjemmesiden er ajour med informationer
 • Facebook ansvarlig – holde ajour

Næstformand:

Anne Pind

Mobil: 2325 6075

Mail: annepind@hotmail.dk

 

 • Kontaktperson til automat udvalget
 • Ansvarlig for rideklubbens nøgler
 • Kontaktperson til materiel anlæg
 • I samarbejde med staldmesteren koordinerer og planlægge arbejdsdage
 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang
 • Kontaktperson til freelance undervisere og ansvarlig for kontrakter til disse
 • Kontaktperson ved udlejning og ansvarlig for fremvisning af værelser/koordinering med Georg

Kasserer:

Christian Markussen

Mobil: 4034 4822

Mail:

christianmarkussen@mail.tele.dk

 

 • Overordnet ansvar for økonomien, herunder omkostninger, lønudbetalinger og lønforhold for ansatte
 • Personaleansvarlig for bogholder og økonomicontroller
 • Kontakt til bogholder
 • Udarbejder budgetter
 • Ansvarlig for debitorerne
 • Ansvarlig for lokale- og aktivitetsstøtte
 • Ansvarlig for ventelisten for bokse i samarbejde med staldmester
 • Ansvarlig for indkøb af elevheste
 • Kontaktperson til AROS
 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang omkring personaleforhold

Sekretær:

Linda Raufort

Mobil: 2845 5406

Mail: lindaraufort@msn.com

 

 • Ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøde
 • Skrive referater – Ophæng på opslagstavlerne og info til webmaster med godkendte referater
 • Koordinerer bestyrelsesmøderne
 • Kontaktperson til cafeterieudvalget
 • Søge legater / fonde
 • Ansvarlig for at holder klubbens forsikringer ajour
 • Formand for sponsorudvalget
 • Holder sponsorerne ajour på hjemmesiden
 • GDPR ansvarlig
 • Ajourføre opslagstavler
 • Instagram ansvarlig – holde ajour

Første Suppleant:

Fie Hofman

Mobil: 2993 3975

Mail: fiehofman@gmail.com

 • Assisterer Linda i forhold til sponsorerer
 • Deltager i cafeterieudvalget
 • Ansvarlig for skabe i kort- og langstald
 • Kontaktperson til pony-junior udvalg

Opgaver der varetages udenfor bestyrelsen

Tina Østergaard

Mobil: 2240 4404

Mail: tina@avitech.dk

 • Diverse info til medlemmerne via opslag samt info til webmaster
 • Åbne og sortere post
 • Indkøb til kontoret
 • Foto elevhestene

Helle Maarup Nørbjerg

Mail: webmaster@skaade-rideklub.dk

 • Webmaster. Ansvarlig for opdateringer på hjemmesiden

Elisabeth Hansen

Mobil: 4016 9260

Mail: bogholder@skaade-rideklub.dk

 • Systemansvarlig for Klubmodul. Vedligehold, drift og opdateringer
 • Ansvarlig for udsendelse af fakturaer
 • Besvarer spørgsmål til fakturaer. Henvendelse på mail