Bestyrelsesmedlemmer og funktionsbeskrivelser

Lone Linnebjerg
Formand / Udvalgskoordinator
Lone Linnebjerg
Mail:
bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com
Anne Pind
Næstformand
Anne Pind
Mail:
bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com
Christian Markussen
Kasserer
Christian Markussen
Mail:
bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com
Charlotte Børresen
Sekretær
Charlotte Børresen
Mail:
bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com
Louise Bagger
Menigt medlem
Louise Bagger
Mail:
bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com
Anette Frølund
Menigt medlem
Anette Frølund
Mail:
bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com
Caroline Houtzager Rasmussen
1. suppleant
Caroline Houtzager Rasmussen
Mail:
bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com
Camilla Dybdal Christensen
2. suppleant
Camilla Dybdal Christensen
Mail:
bestyrelsen.skaade.rideklub@gmail.com

Funktions- og ansvarsbeskrivelse for bestyrelsen 2022

 

Bestyrelsen

Opgaver

Formand/Udvalgskoordinator
Lone Linnebjerg

webmaster@skaade-rideklub.dk

 

Tegner klubben

Leder bestyrelsesmøder

Personaleansvarlig

Ansvarlig for afholdelse af medarbejdersamtaler

Ansvarlig for ansættelseskontrakter

Ansvarlig for klubbens nøgler

Webmaster

Løbende tjekke at hjemmesiden er ajour med informationer

Ansvarlig for opdateringer på hjemmesiden

Facebook-ansvarlig (Juniorudvalg)

Instagram-ansvarlig (Juniorudvalg)

Kontaktperson til Juniorudvalg

Foto af elevheste og ajourføring på hjemmeside (Juniorudvalg)

Næstformand
Anne Pind

Kontaktperson for rideskolen og rideskolelederen

Ansvarlig for klubmodul

Ansvarlig for skabe i kort- og langstald (i samarbejde med Marie)

Kontaktperson til materielanlæg

Koordinere og planlægge arbejdsdage i samarbejde med staldmesteren

Ansvarlig for udlejning af værelser

Kontaktperson for udlejning og fremvisning af værelser i koordinering med staldmesteren

Assistere formanden i nødvendigt omfang

Kasserer
Christian Markussen

Overordnet ansvar for økonomien, herunder omkostninger, lønud-betalinger og lønforhold for ansatte samt godkendelse af alle regninger

Personaleansvarlig for bogholder og økonomicontroller

Kontakt til bogholder

Udarbejde budgetter

Ansvarlig for debitorerne

Ansvarlig for lokale- og aktivitetsstøtte

Ansvarlig for ventelisten for bokse i samarbejde med staldmesteren

Ansvarlig for indkøb af elevheste

Kontaktperson til AROS

Ansvarlig for klubbens forsikringer (i samarbejde med Charlotte)

Assistere formanden i nødvendigt omfang omkring personaleforhold

Sekretær
Charlotte Børresen

 

Repræsentant til distriktet (sammen med formand)

Koordinering af aktiviteter, herunder aktivitetskalender

Holde halplaner med optaget tid ajour på hjemmesiden (i samarbejde med hjemmesideansvarlig

GDPR ansvarlig

Ansvarlig for klubbens forsikringer (i samarbejde med Christian)

Ajourføre opslagstavler – lave opslag

Informationer til medlemmerne via opslag samt info til webmaster

Kontaktperson til stævneudvalg og aktivitetsudvalg, herunder ansvarlig for at søge om stævner/økonomi

Info til webmaster om aktiviteter på hjemmesiden

Ansvarlig for aktiviteter (sammen med Mette Thomsen)

Bestyrelsesmedlem
Anette Frølund

 

Kontaktperson til freelance undervisere og ansvarlig for kontrakter til disse

Skrive referater – ophæng på opslagstavler og info til webmaster med godkendte referater (i samarbejde med Louise)

Åbne og sortere post

Indkøb til kontoret

Formand for sponsorudvalget

Holde sponsorer ajour på hjemmesiden

Ansvarlig for at søge legater og fonde

Ansvarlig for “ny springbane” (sammen med Christian)

Bestyrelsesmedlem
Louise Bagger

Ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøder

Koordinere bestyrelsesmøder

Skrive referater – ophæng på opslagstavler og info til webmaster med godkendte referater (i samarbejde med Anette)

Ansvarlig for infrastruktur - sikker ridevej, adgang til ridestier og lign.

Kontaktperson til gruppen ”Ridestier Aarhus Syd”, kommunen, politikere og andre interessenter i relation til infrastruktur

Repræsentant i ”Vild-skov” projekt

1. suppleant
Caroline Houtzager Rasmussen

 

Kontaktperson til automatudvalg

Kontaktperson til cafeterieudvalget

2. suppleant
Camilla Dybdal Christensen

Søge legater og fonde (sammen med Anette)

 

Opgaver udenfor bestyrelsen

 

Mette Thomsen
40 51 82 70
mettestenloekke@live.dk

Ansvarlig for aktiviteter (sammen med Charlotte)

 

Elisabeth Hansen
40 16 92 60
bogholder@skaade-rideklub.dk

Systemansvarlig for klubmodul – vedligehold, drift og opdateringer

Ansvarlig for udsendelse af fakturaer

Besvare spørgsmål til fakturaer (henvendelse på mail)

 

Forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden ligger på klubbens hjemmeside.
Funktions- og ansvarsbeskrivelsen er gennemgået og tilrettet på bestyrelsesmøde d. 3.marts 2022.