Sponsorer

Sponsorkontrakt

Sponsorkontrakt

Undertegnede skiltesponsor erhverver hermed retten til et banner udformet efter nærmere aftale.

Banneret måler ca. 295 x 110 cm ophængt i store eller lille ridehal afhængig af sponsor ønske.

Desuden placeres sponsor logo med eventuelt link på klubbens hjemmeside.

Virksomheden sørger selv for at levere banner. Dog kan Skåde Rideklub formidle kontakt til en leverandør af bannere. Skåde Rideklub sørger for montering og almindelig vedligeholdelse af sponsor banner.

Nærværende kontrakt er gældende for ____ år, gældende fra aftalens indgåelses dato.

 

Betaling:

 

kr. _______ betales ved kontraktens indgåelse, svarende til __ års leje af banner plads.

Såfremt virksomheden kun ønsker at indgå aftale for et år af gangen, vil de nævnte rabatter være gældende, såfremt aftalen forlænges. Der kan dog kun garanteres plads ved forudbetaling.

Sponsor kontrakten er bindende for begge parter i kontraktperioden.

Aftalen er indgået mellem Skåde Rideklub og

Firma: ______________________________

Adresse: ____________________________

Postnr./ by: _________________________

Telefon: ____________________________

Kontaktperson: ______________________

Mailadresse: _________________________

webadresse: _________________________

Dato Underskrift sponsor Skåde Rideklub

Skåde Rideklub – Hørretvej 175 A - 8320 Mårslet

www.skaar.rideklub.dk