Udvalg

Funktions- og arbejdsbeskrivelse

På den årlige generalforsamling vælges udvalgs formænd samt medlemmer til ALLE udvalg. Bestyrelsens medlemmer er fordelt som kontaktpersoner på de forskellige udvalg.

Hjemmesideansvarlig:
Sørger for at indlægge info på hjemmesiden. Henv. Helle Nørbjerg.

Materiel- og anlægsudvalg:
Står til rådighed ved udarbejdelse af mindre nye tiltag samt div. små reparationer. Henv. Anker Nielsen.

Cafeterieudvalg:
Formålet er at være ansvarlig for driften af vores cafeteria. Det tilstræbes, at cafeteriet holder åben og kan servicere klubbens medlemmer samt gæster ved div. arrangementer. Udvalget står således for indkøb, tilberedning og salg. Henv. Linda Raufort og Marika Grote.

Aktivitetsudvalg:
Ansvarlig for at af holde arrangementer af forskellig art fx foredrag, fællesspisning, kursus mm. Henv. Linda Raufort.

Pony- og juniorudvalg:
Står for afholdelse af elevstævner, klippeklistre-jule hygge, filmaften osv. Samt er ressource ved klubstævner. Udvalget er hjælpere ved div. arrangementer på elevskolen og støttes af rideskolelederen. Henv. Pernille Bruun.

Stævneudvalg:
Ansvarlig for at planlægge og afholde stævner på klub og distrikt niveau. Udvalget kan vælge at dele sig i en spring og en dressur del.  Henv. Toto og Mette Thomsen

Automatudvalg:
Ansvarlig for drift af vores slik/øl/vand automat dvs. indkøb og opfyldning.  Henv. Marika Grote.
Ansvarlig for indløsning af pantdåser. Henv. Jørgen Schjødt
Ansvarlig for drift af vores kaffeautomat og opvaskemaskine dvs. rengøring og opfyldning. Henv. Jette Kaasgaard.

Sponsorudvalg:
Er opsøgende med at skaffe sponsoraftaler til vores klub.Henv. Frank Jensen.

Festudvalg:
Sørger for at arrangere og afholde fest når der er stemning for det. Henv. Mette Markussen og Gitte Straadt