Udvalg

Funktions- og arbejdsbeskrivelse

På den årlige generalforsamling vælges udvalgs formænd samt medlemmer til ALLE udvalg. Bestyrelsens medlemmer er fordelt som kontaktpersoner på de forskellige udvalg.

Hjemmesideansvarlig:
Sørger for at indlægge info på hjemmesiden. Henv. Helle Nørbjerg.

Materiel- og anlægsudvalg:
Står til rådighed ved udarbejdelse af mindre nye tiltag samt div. små reparationer. Henv. Christina Kronborg (formand), Georg Nielsen og Anker Nielsen.

Cafeterieudvalg:
Formålet er at være ansvarlig for driften af vores cafeteria. Det tilstræbes, at cafeteriet holder åben og kan servicere klubbens medlemmer samt gæster ved div. arrangementer. Udvalget står således for indkøb, tilberedning og salg. Henv. Linda Raufort (formand), Fie Hofman og Anne Pedersen.

Aktivitetsudvalg:
Ansvarlig for at af holde arrangementer af forskellig art fx foredrag, fællesspisning, kursus mm. Alle har lov til at afholde arrangementer. Kontakt endelig udvalgsformanden og hør om datoen er ledig. Henv. Mette Thomsen (formand), Belinda Blendsted og Helle Nørbjerg.

Pony- og juniorudvalg:
Står for afholdelse af elevstævner, klippeklistre-jule hygge, filmaften osv. Samt er ressource ved klubstævner. Udvalget er hjælpere ved div. arrangementer på elevskolen og støttes af rideskolelederen. Henv. Amalie Brønnum og Emilie Halvorsen (fælles formænd)

Stævneudvalg:
Ansvarlig for at planlægge og afholde stævner på klub og distrikt niveau. Udvalget kan vælge at dele sig i en spring og en dressur del.  Henv. Helle Nørbjerg (formand), Mette Thomsen, Marie Lund, Trine Askjær-Jørgensen og Sif Pedersen.

Automatudvalg:
Ansvarlig for drift af vores slik/øl/vand automat dvs. indkøb og opfyldning.  Henv. Marika Grote.
Ansvarlig for indløsning af pantdåser. Henv. Marika Grote og Jette Kaasgaard.
Ansvarlig for drift af vores kaffeautomat og opvaskemaskine dvs. rengøring og opfyldning. Henv. Jette Kaasgaard.

Sponsorudvalg:
Er opsøgende med at skaffe sponsoraftaler til vores klub. Henv. Linda Raufort.

Festudvalg:
Sørger for at arrangere og afholde fest når der er stemning for det. Henv. Mette Markussen.

PR udvalg:
Sørger for at lægge info på de sociale medier som Facebook, Insta etc. Henv. Line Thomsen, Marie Lund, Emma Stockmaar og Agnethe Stubgaard.