Bestyrelsen

Medlemsmøde 4. maj 2015, kl. 19.00

Bestyrelsen havde indbudt til medlemsmøde, hvor alle medlemmer af Skåde Rideklub var velkomne til at komme med input. 

Der var spisning inden mødet fra kl. 18 til 19, hvor Belinda havde sørget for mad – tak for det J

Formand Mette Thomsen bød velkommen til medlemsmødet og informerede samtidig om, at det var et uformelt møde for ”åben snak” om ønsker og behov m.v. Der var således ingen dagsorden, ligesom der ej heller tages beslutninger på nærværende møde.

Der blev talt om pensionærer, som flytter væk i sommermånederne fra Skåde Rideklub, og hvorfor det skete. Og bestyrelsen informerede herom.

Der blev snakket om, hvorledes vi kan få flere pensionærer til rideklubben.

Flere gode forslag blev foreslået:

 • Mere info på de sociale medier – Facebook, Instagram, videoklip på hjemmesiden af staldene, græsfoldene, området m.v. Evt. på Youtube.
 • Vi skal alle hjælpe hinanden med at formidle, hvor super et sted vi har.
 • Betale for at vi kommer frem på Google, når der søges på ”rideskoler”
 • Mere info på hjemmesiden om vores græsfolde.
 • Bl.a. blev der talt en del om Instagram, hvor Sofie og Cecilie var meget på banen med flere gode ideer, Desuden havde de unge pony-ryttere også rigtig gode ideer til dette. Og Sofie og Cecilie ville gerne tage den opgave, så de tager fat i det i og prøver at få det op at køre.
 • Sofie foreslog, at der så var en person, der styrede Instsgram, således at man sendte billede/video til den person, som derefter lagde det op og sørgede for at det blev tagget.
 • Forslag om testimonials på hjemmesiden – fra folk med de gode oplevelser…
 • Fælles spisning fx inden en spring- eller dressur cup – det ville samle folk.
 • Lærkes mor siger, at hun undersøger, hvad det koster at tilmelde sig ”Google AdWords”, således at vores annonce for rideklubben blive vist over eller ud for søgeresultaterne. Desuden ville hun prøve at undersøge, om hendes mand kunne tage fotos/reklamefilm til hjemmesiden.
 • Der blev talt om opgradering / omrydning på hjemmesiden. Der var flere, der mente, at hjemmesiden var vigtig.

For få rytter fra elevskolen flytter over til pensionærstalden med egen hest.

En pensionær talte om græsfold ordning a la jord-foldordning med de 3 timer, og der blev opfordret til, at vi kigger på en mere fleksibel græsfoldordning. Bestyrelsen prøver at regne på det, ligesom staldmesteren, Georg skal ind over. Der blev foreslået, at Georg ”styrede”, hvilke heste, der passer sammen til at gå på græsfold.

Der blev talt om omsamling af klatter på vores baner. Der blev opfordret til fra formanden, at vi alle hjælper med at samle klatter.  Der blev opfordret til, når der fx harves, at spandene bliver flyttet – var det muligt? Og at banerne vandes jævnligt, når det er nødvendigt.

Der var tillige et ønske om højere hegn om de udvendige baner og gerne dressurbanen. Og det blev foreslået, at medlemmerne bliver spurgt, hvad man kunne ønske sig / mener der er behov for, hvis/når der er økonomi til det.

Hvad slags klub skal vi være, spurgte Mette Thomsen? Skal vi være en klub for alle – både dressur, spring og skovtursryttere. Der var flere, der mente, at vi skal være en klub for alle. Dog kom vi ikke mere ind på det, og der kom ikke en endelig konklusion på det.

Der blev forslået, at langstalden blev en stald for kun ponyer.

Det blev oplyst, at alle spring skal væk efter endt brug – med mindre man har en aftale med Georg herom. Der blev spurgt herom.

Der blev opfordret til meget mere synlighed omkring vores ventelister - både for bokse, græsfolde m.v. At det kom på hjemmeside, så man kan se, hvor man står på listen. Desuden blev der opfordret til, at alle reglerne bliver overholdt – det være sig hvornår der må springes, oplukning af vinduer m.v.

Og der blev nævnt, at der skal være ens linjer fra alle – uanset om man er pensionær eller medlem af bestyrelsen.

Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen - at der ønsket synlighed.

Der var meget stor utilfredshed og en del snak med fordeling af den netop ledige græsfold – og den ikke synlige venteliste og pensionærerne følte ikke fordeling var foregået retmæssigt. Dette er hørt af bestyrelsen.  

Det blev ligeledes præciseret, at hunde skal holdes i snor på Skåde.

Hvordan får vi lavet flere aktiviteter på Skåde Rideklub. Hvordan får vi flere til at deltage / hjælpe til, når der skal arrangeres stævner, så vi kan få penge til forskellige forbedringer på Skåde. Vi skal have frivilligheden i højsæde.

Det kan også være at arrangere foredrag, pinseturen, fælles spisning m.v. Morten – Almas far meldte sig til at være medarrangør til disse forskellige aktiviteter. Og vil også gerne hjælpe i stævneudvalgte.

Der blev talt om, at der skal gøres en indsat for at få flere forældre til at bidrage med hjælp til de forskellige aktiviteter.

Der blev talt om tirsdag og torsdage – brug af ridehus pga. springning, idet børnene får senere fri fra skole nu. Der blev opfordret til af Mette, at der blev indsendt forslag fra pensionær til hende om dette, idet bestyrelsen så vil tage det op på et bestyrelsesmøde.

Mette Thomsen modtog en liste fra nogle af medlemmerne med forskellige spørgsmål, som bliver taget med til næste bestyrelsesmøde. Kl. knap 21.30 sluttede mødet og Mette takkede for fremmødet.

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Medlemsmøde på Skåde Rideklub, onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 19.00

Bestyrelsen havde indbudt til medlemsmøde, hvor alle medlemmer af Skåde Rideklub var velkomne til at komme med input.

Formand Mette Thomsen bød velkommen til medlemsmødet og informerede samtidig om, at det var et uformelt møde for ”åben snak” om ønsker og behov m.v. Der var således ingen dagsorden, ligesom der ej heller tages beslutninger på nærværende møde.

Mette oplyste følgende:

 • at Birgitte Wulff er vores webmaster nu. Hun har dog flyttet sin hest fra Skåde og kommer nok ikke tilbage til hertil. Hun vil derfor gerne af med sin post som webmaster. Helle Marup Nørbjerg overtager posten som ny webmaster.
 • at vi ved sidst, afholdte dressurstævne fik et overskud på kr. 7.000,-.
 • at vi skal have nogle flere stævner, da stævner skaber sammenhold og hygge ligesom ”rideklubben viser sig selv frem”. Dog mangler vi folk, der kan være med til at trække ”læsset” i forbindelse med at arrangere stævner samt under stævnerne.
 • Vi har et dressurstævne her den 7. december og evt. et springstævne den 8. december. Springstævnet er dog ikke meldt ind endnu grundet mangel på hjælpere.

Og hermed var bolden kastet i luften for indkomne idéer til, hvorledes vi kan få springstævner op at køre……

Georg mente, det var en god idé med nedsættelse af en stævnegruppe - én til spring og én til dressur, så det er den gruppe, der udfører og uddelegerer arbejdet. Mette oplyste, at vi faktisk har sådan en gruppe, som dog er faldet lidt fra hinanden.

Peter mente, at man skal lidt i gang med at ”opdrage” børn og forældre til at holde stævner. Han har siddet i bestyrelsen i Skanderborg, og der lavede man en pjece til børn og forældre om, hvordan det foregår, når der holdes stævne. Det er hele klubben, man skal opdrage.

Helle mente dog, at det var sørgeligt, hvis det er elevklubben, der skal gå foran for at lave stævner. Helle mente ikke, at pensionærerne skal fritages. Og dette var Peter enig i. Der skal være tovholdere – hvis de ikke findes, så bliver det svært.

Frejas mor vil gerne være med til at lave springstævner. Sådan, at man får stukket opgaver ud og lærer noget efterhånden.

Mette oplyste, at problemet var, at de tidligere personer bag springudvalgt er flyttet fra Skåde.

Der kom et forslag om ophæng af en liste over, hvad der skal laves ved en springstævne, hvor man så kunne tilmelde sig. Mette oplyste dog, at det har man prøvet, men meget få skriver sig på. Der skal som oftest personlig kontakt til, opkald m.v.

Der blev efterlyst information om, hvad de faktiske opgaver er, når et stævne skal arrangeres. Mette oplyste følgende:

Ved Dressurstævner:

 • Dommerkontakt
 • Hjælperkontakt
 • Klatsamler
 • Tilmeldings- og startlister
 • Parkeringsansvarlig
 • Rosetter- og gaveansvarlig
 • Personale til sekretariatet
 • Anmelde stævnet og brug af programmet ”Live” under hele stævnet.

Der blev bakke op om, at der bliver udarbejdet en ”drejebog” om, hvorledes et stævne skal arrangeres – både for inden- og udendørsstævner.

Peter mente desuden at, at det var vigtigt, at man er forud i forhold til arbejdsopgaver op til stævnet. Følte vi var for pressede til det sidste springstævne.

Christian mente, at i forhold til at arrangere springstævner, så skal der jo også være ryttere/behov herfor – mente ikke, at der var så stor en gruppe af springryttere p.t. Det skal ej heller være påtvunget at udføre opgaver – det skal være sjovt at arbejde sammen.

Georg mente, at vi skal koncentrere os om at få dressurstævnerne til at køre rigtig godt og så afvente med springstævner.

Toto oplyste, at stævnesystemet er meget nemt at bruge – i stedet for at taste manuelt, checke bank for indbetalinger m.v., så skal det hele i stedet for køre via stævnesystemet.

Efter endt snak omkring afholdelse af stævner, meldte der sig deltagere til at hjælpe med dressurstævnet den 7. december 2013.

Peter kom med en opfordring til, at pensionærerne under stævnerne parkerer deres biler omme langs den store ridehal, så der er plads på gårdspladsen til stævnedeltagerne.

Desuden kunne Peter godt tænke sig at høre, om man kunne springe i den store hal én gang i løbet af ugen.

Hestepas
Georg ville godt høre, hvad folk mener om, at deres hestepas opbevares på rideskolen, så Georg kan vise disse, hvis der kommer stikprøvekontrol. Kan hestepasset ikke fremskaffes inden for 3 timer, bliver både hesteejer og stedet pålagt bøde. Desuden ville han gerne, om det blev noteret i passene, hvorvidt hesten er udelukket af konsum. Allerbedst og lettest hvis hesten bliver meldt fra som konsumhest, idet der ellers skal føres logbog om medicinering m.v.

Georg foreslog fx et pengeskab med kode, og at hver enkelt pensionær har denne kode.

Flere mente dog, at det var for risikabelt at have sit hestepas liggende i et skab, hvor alle har adgang. Christian foreslog, at vi fik taget meget gode kopier i stedet for. Anette opfordrede desuden til, at man ikke må opbevare rest af medicinsk creme eller lignende i fx sin striglekasse – hvis man har fået noget udleveret fra dyrlægen, og der er en rest tilbage. Gør man det, skal man føre logbog. Det gælder, uanset om hesten er udelukket fra konsum eller ej.

Bestyrelsen vil tage det op på et bestyrelsesmøde og prøve at finde en brugbar løsning herpå.

Fest på Skåde
Christian reklamerede for, at der jo er fest sidst i november – se opslag – det bliver super mad med samme kok som ved tidligere fester – så meld jer endelig til….

Arbejdsdag
Georg slog også et slag for arbejdsdag - søndag den 10. november. Det er hovedsagelig beskæring, vask af vinduer. Tag gerne grej med. Og det bliver godt vejr, lovede han . Anne Pind sørger vist for lidt godt til frokost…..

Halmvogn, kortstalden
Pensionærer fra kortstalden siger, at halmvognen fylder. Der er kun 2 pladser i kortstalden på gangen til opbinding af ponyerne og 1 i langstalden ved indgangsdøren. Og det er for lidt. Der var snak omkring, hvad vi kunne gøre for at flytte halmvognen, så det var brugbart for pensionærerne og personalet – evt. få et halvtag udenfor mellem stalden og møddingen. Bestyrelsen prøver at finde en løsning på problemet, ligesom Christian kontakter AROS herom. Alternativt et forslag om et regnslag til halmvognen, hvis den skulle udenfor uden et halvtag.

Efter dette punkt var mødet slut, og klokken var ca. 21.00.

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub


Medlemsmøde onsdag d. 26. september 2012 kl. 19.00

Bestyrelsen havde indbudt til medlemsmøde, hvor alle medlemmer af Skåde Rideklub var velkomne til at komme med indput.

Mette Thomsen bød velkommen og startede med at informere om kommende arrangementer.

Oplyste, at alle kommende arrangementer alle bliver lagt på hjemmesiden, som Mette Thomsen opfordrede til, at man kiggede forbi en gang i mellem.

Onsdag aften i uge 43, den 24.10 afholdes der klubaften, hvor planen er, at Jimmi Sørensen - vores springunderviser – vil lave en ”evaluering” af tilmeldte rytter. De ryttere, han har nu, kan blive evalueret i ca. 10 min. med bl.a. svar på: ”Opnår jeg det, jeg vil, hjælpe til at arbejde hen imod dette m.v.”. Nye ryttere er også velkomne, idet Jimmi så kan informere om, hvad han kan tilbyde i forhold til ens ønsker m.v.

Der bliver sat en plan op med 10 min. intervaller, som man så kan skrive sig på. Fra 18.30 til 19.30 er der fællesspisning – forudsat at der er nogen, der melder sig til at står for at lave maden. Fra 19.30 til 20.30 vil Jonas fra PetVet fortælle om skader på både spring- og dressur heste.

Så opfordring: Er der nogen, der vil stå for aftensmad til denne onsdag. ? Henvendelse til Mette Thomsen.

Så er der springcup den 14. oktober 2012, og der er 2 dage med dressur. Vi mangler hjælpere. Henvendelse til Mette Thomsen.

Sidste weekend i november kommer der måske jubilæumsfest. Planen er, at det er den 24. november 2012.

Så er der Jubilæumsstævne i december, nærmere bestemt den 8. og 9. december – både dressur og spring.

Pony/junior udvalget har desuden arrangeret klubstævne og kommende julehygge.

Herefter orienterede Mette Thomsen om sikkerhedsreglerne, som vi er blevet pålagt at overholde fra DRF som rideklub.

Vi skal indføre sikkerhedsregler, og vi har i bestyrelsen gennemgået disse. Der blev udleveret kopi af reglerne ved møde. Sikkerhedsreglerne ligger desuden på hjemmesiden. Mette orienterede om, at der bl.a. er nogle mindstekrav, som vi skal overholde. Vi kan blive smidt ud af DRF, hvis disse mindstekrav ikke overholdes. Så sikkerhedsreglerne bedes læst og overholdt.

Det må være et fælles ansvar for alle.

Jørgen Schjødt kom med foreslog om eksklusion af medlem, hvis reglerne ikke overholdes.

Christian Markussen oplyste, at vi vil kigge på sanktionerne, hvis reglerne ikke overholdes. Jørgen Schjødt mente, at der p.t. er rytter, der ikke overholder reglerne.

Poul Sterup mente, at vi skal opfordre hinanden – love hinanden – at vi siger det til vedkommende, hvis der fx ikke bæres ridehjelm.

Har man svært ved selv at sige det til vedkommende, så sig det til bestyrelsen.

Chris opfordrede til, at bestyrelsen også informerer underviserne herom. Mette Thomsen følger op herpå, at alle er orienteret.

Christian Markussen foreslog, at alle undervisere på Skåde skal pålægges ej at undervise, såfremt rytteren, de underviser, ikke har ridehjelm på. At underviseren er blevet pålagt dette krav fra bestyrelsen.

Helle Schjødt foreslog at sætte reglerne op på magnettavlen eller andet sted, som gav synlighed.

Jørgen Schjødt spurgte, om sikkerheds- og staldregler udleveres til nye pensionærer. Ikke p.t., men et godt forslag.

Georg påpegede, at det er et KRAV, at der samles klatter på sandbanen. Det er ikke kun en henstilling med begrundelse i, at sandbanen ikke holder, hvis der klatter får lov at ligge.

Chris oplyste: Sponsorkontrakter og priser er lagt på hjemmesiden i dag. Chris opfordrede til, at vi alle prøvede at få sponsoraftaler i hus, hvis vi kender nogen, der kunne være interesseret. Chris skal nok stadig forsøge at få nye sponsorer ind. Priserne er faktisk sat lidt ned. Der ligger links på hjemmesiden.

Vær OBS på, at sponsorer til fx stævner kan få sat et banner op i ridehallen til en favorabel pris, når de sponsorerer til fx stævner.

Vi har p.t. ikke en fast leverandør til sponsor-skilte. I stedet vil vi gerne være behjælpelig med kontakt til ”skilte-leverandør”.

Christian Markussen oplyste, at vi satte prisen ned for over et halvt år siden, men der er p.t. ikke kommet nye sponsoraftaler ind. Chris sagde, at det nok skyldes, at hende og Erik Dam ”ikke har været nok fremme i skoene”.

Helle Schjødt oplyste, at der er søgt om tilskud til nye, indendørs ridehusbunde. Både til lille og stor hal. Vi har fået et tilbud på kr. 250.000,- for 2 bunde. Der ligger en ansøgning inde hos kommune, hvor vi kan være heldige at få 50% i tilskud. Dog får man først besked til januar 2013, hvorvidt man er tildelt noget fra puljen.

Christian Markussen oplyste, at vi har haft nye pensionærer, som har besigtigede stedet, men som har valgt fra pga. ridehusbundene. Og det er ikke optimalt.

Georg siger, at bundene kan ligge i 10-12 år, hvis der samles klatter. Dette er yderst vigtigt.

Christian Markussen oplyste, at såfremt vi lavede bundene nu og her, vil det gøre, at vi får røde tal i resultatet/regnskabet. Også fordi aktiviteterne ikke giver samme indtægt som tidligere. Det bemærkes, at det IKKE er diskuteret/bestemt på et bestyrelsesmøde, om ridehusbundene skal laves.

Susanne Due oplyste, at en udgift hertil vil blive afskrevet over nogle år.

Mette Thomsen foreslog, at der bliver søgt hos fonde. Helle Schjødt oplyste, at hun har søgt mange, mange steder, men ikke tilnærmelsesvis fået det ud af det, som hun håbede på. Der skal ligges meget benarbejde i at søge rundt omkring, for at det er givtigt.

Er der nogen, der har mod på det, så henvend jer til Helle Schjødt.

Poul Sterup mente, at det skal være relevante informationer, der er i ansøgningerne, for at modtagerne ser positivt på vores anmodninger.

Helle Schjødt opfordrede til, at der bakkes op om vores aktiviteterne, så vi kan få penge ind.

Christian Markussen oplyste, at aktivitetsniveauet er ikke specielt lavt i år – det var bare meget højt sidste år. I budgettet bliver indtægten for aktiviteterne ikke medtaget. Det er simpelthen en ekstra indtægt.

Mette Thomsen mente, at pensionærerne er pænt aktive, når man sådan kigger rundt.

Anne Kausmally oplyste, at mht. at arrangere stævner, så har spring- og dressurudvalget talt om at have et møde, så de kan blive bedre til at bakke hinanden op, støtte hinanden m.v.

Har du idéer, vil arrangerer eller andet, så kom endelig til stævneudvalgene. Anne Kausmally sagde, at springudvalgt er gået ”lidt i opløsning”. Folk er simpelthen nødt til at hjælpe udvalget, tak.

Helle Schjødt oplyste, at der er lavet forskellige ændringer omkring elevskolen. Ændringerne betyder, at den lille hal både på tirsdage og torsdage er ledig fra kl. 18.00 til 19.30, så der kan rides hen over vinteren, når der er springundervisning. Om mandagen er den lille hal stadig ledig fra kl. 18.00 til 19.50. Mette siger, at det vigtigt at oplyse til nye, mulige pensionærer.

Chris spørger til harvning af ridehusbunden – hvorledes det gøres. Georg oplyser, at man i dag kører rundt i store og små cirkler for netop at få materialet ind fra siderne. Grundet til, at det hurtigt kan gå galt, er, at har vi bare fx et alm. distriktsstævne for spring, og springene ikke bliver flyttet i løbet af dagen, kommer der 2 eller 4 huller, og vores traktorer kan ikke jævne disse huller ud. Det skal gøre med større maskiner. Fx vil juletræ i hallen også give en vold omkring træet, som kan være svær at jævne ud.

Men vi får rettet bundene med laser, rette maskiner m.v. i løbet af året.

I den store hal har der været problemer med i den ene side, at bunden ”bumler”, hvilket skyldes, at der udvendigt har været gravet faskiner ned til at tage tagvandet. De har været fyldt ud med materiale i tidens løb. Men vandet løber stadig/havner samme sted, hvorfor undergrunden synker. Det skulle så gerne være rettet op nu, hvor vi har fået gravet nye rør ned til at tage tagvandet. Og dette vand ledes ned til grøften.

Longering kan også gøre bunden dårligere. Og løse heste ikke mindst. For at afhjælpe dette foreslog Anne Kausmally, at man under longering bevægede sig lidt frem og tilbage – Super god ide.

Men aldrig longer på springbanen og kun løse heste i den lille hal.

Jette Kåesgaard mente, at der ligger mange klatter efter springundervisningen.

Georg siger, at selv skovfogden har nævnt for Georg, at man skal få sin hest ind til side, hvis den skal gøde.

Gitte Straadt foreslog, at hvis/når vi får nye bunde, så skal reglen være: Gøder din hest, så hopper du af med det samme og får det fjernet.

Chris mente, at det jo også smitter af på hinanden, når der samles klatter op. Håber ikke at man skal stå af med det samme, der er en klat, men at stoler på hinanden, at man samler den op, når man er færdig.

Georg siger, at det vel også afhænger af, hvor mange der rider rundt i ridehallen.

Jane Børgesen spurgte, om der kan komme grus i/få jævnet kraterne på foldene ved runddelen. Georg siger, at vi ikke har maskiner til det. Det skal SI gøre. Er kommet på grund af de ekstreme regnskyl.

Poul Sterup foreslog – for at få flere hænder engageret til rideklubben, at der arrangeres bankospil til jul. Noget at samles om.

Foreslog også skovture med elevryttere på samme niveau og i den store skov. Og så kan man jo betale det ekstra herfor. Mener det vigtigt, at der bliver tilbud skovture på forskellige niveauer.

Mette Thomsen oplyste, at det er lavet, men at det muligvis ikke fungerer lige nu.

Christian Markussen oplyste, at det er første gang i mange år, at der er tomme bokse. Det har vi ikke haft før, og vi har ikke budgetteret med dette i regnskabet. Det skal vi selvfølgelig have op til næste bestyrelsesmøde, hvordan vi kan optimere dette. Vi skal finde en model for, hvordan vi kan få fyldt disse bokse op igen.

Gitte Straadt foreslog, at man kunne lave skovture fx om lørdagen? Mette Thomsen mente, at underviser Anette blot skal have et hint herom.

Chris sagde, at der er rygte om, at ponyrytterne ikke har det så godt socialt herude. Mener, det er derfor de flytter til Vilhelmsborg. Og Chris mener, at vi generelt ikke har det så godt herude socialt.

Jette Kåesgaard var ikke enig heri.

Flere ytrede deres mening herom, og der kom forslag om, at man skulle spørge fraflytter, hvorfor de rejser.

Mette Thomsen opfordrede kraftigt til, at man deltog i det sociale arrangement her den 24. oktober 2012 med Jonas fra PetVet. Anne Kausmally oplyste, hun været til det før og kunne kun anbefale foredraget. Det var rigtig godt.

Helle Schjødt oplyste, at et førstehjælpskursus koster kr. 500,- pr deltager, hvis der er min. 16 deltagere. Det er via Røde Kors. Personale og underviserer er på førstehjælpskursus lørdag den 29. september 2012.

Og så var der AUKTION, hvor en lille flok gik ned for at kigge på materialet/tingene. Ved hjælp af lys fra mobiltelefoner J lykkedes det nogenlunde at se, hvad det var vi købte. Der blev solgt flere effekter, og alle, der købte, fik udleveret en dags dato kvittering med beskrivelse af, hvad der er købt og til hvilken pris. Pengene går ubeskåret til rideklubben.

 

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub


Medlemsmøde onsdag d. 11. april 2012 kl. 19.00
 
 
Bestyrelsen havde indbudt til medlemsmøde, hvor alle medlemmer af Skåde Rideklub var velkomne til at komme med input.
 
Helle Schjødt bød velkommen til mødet.
 
Helle og Georg havde møde med Aros i går, og de virker meget positive. De har fået penge til tag til laden og det store ridehus og mangler nu kun de sidste praktiske ting for at kunne gå i gang. De forventer, at de tager ca. 3 måneder samt at det bliver udført inden sommerferien.
Der bliver selvfølgelig nogle materialer rundt omkring, som vi skal tage hensyn til.
Der vil desuden blive lavet gulvbelægning i sadelrum og toilet i den store stald. + gulvbelægning i vandspiltorvet.
Helle foreslår, at der bliver malet i sadelrummet, før klinkerne lægges.
Siderne i ridehallen bliver ikke skiftet nu – men vi har foreslået Aros, at nogle af pladerne bliver de gennemsigtige for at få mere lys ind i hallen.
Aros arbejder også videre med vindfang ved cafeteriet, og Aros mente, at der skulle en fagmand på til at vurdere det.
 
Har også talt m. Aros om bl.a. solfangere. Helle vil prøve at tage kontakt til DRF for input, tilskud m.v. og vender tilbage til Aros m. info herom.
Skift af armatur og lysstofrør – det ville Aros også prøve at arbejde videre med.
 
Talte også med dem omkring dårlige parkeringsforhold. Georg foreslog Aros det store areal omkring masten. Aros var ikke afvisende. Havde ikke tænkt tanken.
 
Talte desuden lidt med dem om område omkring det store ridehus. Ved regnvejr er der hurtigt mudder omkring ridehuset, hvilket ikke er rart. Et forslag kunne være pålægning af f.eks. ral, stabilgrus eller lign. Det tog Aros også med sig hjem.
 
Georg oplyste, at der også er ”et stort krater” op til den udendørs springbane, som snart trænger til opfyldning.
 
Der blev nævnt, at i den store stald er gulvet i gangene glatte, og hestene glider. Georg oplyste, at det nok kommer grundet kørsel med traktor, slid m.v., evt. mulighed for at smide lidt sand på, men det kan så blive et problem, når der fejes m.v. Mange steder bliver der pålagt gummifliser.
 
Angående stien, vi rider på for at komme over til Oddervej til skoven, så blev det påpeget fra Georgs side, at det er MEGET VIGTIGT, at vi IKKE ride på marken ved siden af stien – uanset om den er dyrket eller ej. Vi SKAL holde os på stien.
Georg får klippet ned, så stien bliver mere synlig, og der sættes pæle op, så stien fremstår tydeligt.
 
DRF – Vaccinationer: Helle oplyste, at det er blevet bestemt, at det er fremadrettet, der skal vaccineres og ikke bagud.
Rideforbundet har officielt den holdning, at de råder til, at man også vaccinerer hestene efter den gamle basis vaccinationsordning. Georg vil prøve at indhente en fornuftig pris på dette til om ca. et ½ års tid til dem, som er interesseret i at følge op på det.
 
 
 
 
Dressurundervisning:
Nu Michael er holdt, hvad er ønsker og behov så ?
 
Der blev talt frem og tilbage om, hvad behovet er. Christina Kronborg kunne godt tænke sig, at der var mulighed for undervisning tidlig om morgenen eller om aftenen f.eks. kl. syv eller halv otte.
 
Christian Markussen sagde: Hvad type undervisning ønskes der… og til hvilken pris
 
Maria Dixen foreslog, at der bliver lavet en spørgeskema til pensionærerne, hvor deres ønsker skrives ned i forhold til dressurundervisning.
 
Chris mente, at vi skal have en berider til at underviser på Skåde.
 
Helle Schjødt tror, at man som rytter ”kigger” underviseren an og derefter vurderer, om det er noget for en – om kemien passer. Dette var Maria Dixen også inde på.
 
Ulla Møller tilslutter sig forslaget fra Maria Dixen, at man får en tilkendegivelse fra folk, hvad de ønsker. Dvs. spørgeskemaet.
 
Kronborg siger, at der er mange, der tager til Vilhelmsborg for at få undervisning. Skulle man overveje at kigge længere frem for ”at holde” undervisningen her på Skåde i forhold til hvilken dressurunderviser, der ønskes.
 
Helle foreslog, om man kunne holde et kursus med forskellige underviser for at se, hvordan man synes om at ride hos vedkommende.
 
Tina Haugaard forslog, at har man et forslag til en underviser, der kunne holde et weekendkursus, som kom med dem til bestyrelsen og evt. indbyde fra andre klubber for at holde økonomien nede.
 
Samme blev foreslået i forhold til springundervisning – også kurser heri.
 
Ulla Møller foreslog muligheden for programridning.
 
Christian Markussen sagde, at det var rigtig fine forslag, og der jo så er nogen, der skal stå for disse kurser. Husk at dette skal koordineres med Mette Thomsen i forhold til andre arrangementer, rideskolen m.v. Maria Dixen meldte sig til at arrangere ridekursus.
 
Mette Thomsen har sat en aktivitetskalender op i den store stald
 
Afholdelse af stævner:
Vi holder distrikt dressur stævne for hest d. 22/4 og har indtil videre ikke fået tildelt andre distrikt stævner hverken hest /pony/spring/dressur. Vi har dog fået en foreløbig dato til et pony stævne i september, som vi "arbejder videre med og prøver at få op at stå.”
 
Forslag fra Chris at vi på hjemmesiden lagde ind, at vi altid er åbne for nye undervisere og med kontakt til en bestemt person. Anne Pind mente, at det kunne være positivt, hvis der er mangel på undervisere, men at det kan være et negativt signal for vores etablerede undervisere. Derfor synes hun ikke, det er nogen god ide.
 
 
Konklusionen blev:
Mette Thomsen prøver at tale med Mette Ramondi, om hun kunne tage lidt mere undervisninger på andre tidspunkter.
Maria Dixen vil tage kontakt til en dressur underviser, som hun selv har gode erfaringer med og arrangerer et dressurkursus.

Jane tager fat i Peter Lønnquist for programridning.
 
Chris har en forespørgsel – hendes hest hopper over hegnet, hvilket er et problem. Georg oplyser, at han har bestilt nye led, som bliver sat op her på lørdag. Mht. strøm så bliver der klippet grene m.v. under hegnene, så der er frit for snorene, så der kan ”løbe strøm” igennem. Og det sker her på lørdag til arbejdsdagen.
 
Desuden skal der laves 2 til 3½ folde mere, hvor der mangler at blive lavet hegn, sat nye stolper m.v.
 
Kronborg foreslår, at der bliver lavet en liste med praktiske ting, der skal laves, så man kan sætte et kryds, når det er udført for derved at hjælpe til, og specielt hvis man nu ikke kan hjælpe til på arbejdsdagen. Georg mener, at har man ledige hænder og ønsker at hjælpe, så henvend jer endelig til Georg – han har både ½ og hele timers opgaver, der skal laves….
 
Erik Dam oplyste, at der faktisk hænger en liste i pensionærstalden på opslagstavlen med to do ting.
 
Jane mente, at ideen med en liste vel er god nok, hvis man ikke kan hjælpe til på arbejdsdagen her på lørdag.
 
Gitte Brix forslog, at man lægger arbejdsdagen en søndag, så dem der arbejder lørdag, kan komme til dagen.
 
Musikanlægget i ridehallen. Chris har et problem med, at musikken er lige ved indgangen, da hendes hest bliver urolig. Kan man få lyden ud gennem de ophængte højtalere.
Mette Thomsen siger, at Chris er i sin gode ret til at slukke for musikken. Hiv blot stikket ud.
Man må ikke ride med ipod og dermed earplugs i ørene. Det er for farligt.
 
Ulla Møller havde følgende spørgsmål: Vi havde engang en dårlig økonomi. Nu kører økonomien, som den skal, og så må kassereren have lært noget – så hvor længe, skal den ordning mon kører, at Susanne Due bliver betalt for hjælp til regnskabet.
Chr. Markussen forklarede dette. Og mener at det bliver dyrere, såfremt de 2 folk, der står for det i dag, ikke skal forestå det mere. F.eks.boksstigning.
 
Erik Dam vil opfordre bestyrelsen til hele tiden af optimerer driften. Bestyrelsen må hele tiden vurderer, om vi får nok ud af vores penge. Det er en bestyrelses pligt.
Helle siger, at det bl.a. er det, som hun og Georg har fokus på, når de regelmæssigt mødes.
 
STORT hjertesuk fra Georg: Vil I ikke godt alle hjælpe til med at fjerne klatter fra ridehusbundene samt fra vores nye og flotte udendørssandbane, så den kan bevare den gode kvalitet. TAK
 
Jane Børgesen spurgt til vandingsanlægget – er det i stykker? Georg siger, at det er en større proces at sætte sprinklere i, og kommer der frost, så springer det. Derfor vurderer Georg, hvornår det skal tilsluttes.
 
Helle Schjødt oplyste, at hun vil foreslå til næste bestyrelsesmøde, at der skal indhentes priser på nye ridehusbunde i elev- og den store ridehal. Helle siger, der kan søges hos fonde m.v., så der skal laves noget benarbejde, selv samle penge ind, lave helt nye aktiviteter m.v. Og der skal findes en person/personer, som ønsker at gøre en indsat for det.
 
Christian Markussen spurgte i forhold til, at vi gerne vil have lavet f.eks. nye ridehusbunde, om pensionærerne så vil have boksstigning eller prøve at få pengene ind på aktiviteter ?
 
Mette Thomsen siger, at hun vil være med i aktiviteter for at samle penge ind i stedet for at hæve bokslejen. Det var der flere, der kunne tilslutte sig.
 
Erik Dam siger, at hans fornemmelse er, at bokslejen har det niveau, som vi kan tåle her på stedet. Den skal ikke være højere.
 
Foldudlukning:
Helle oplyste, at til næste bestyrelsesmøde vil der blive drøftet muligheden for udvidet foldordning f.eks. få lukket ind, få gamacher/klokker på, få dækken af og på. Her vil Georg også skulle være med i forhold til tiden, hvad har personalet tid til m.v. Og hvad skal prisen være for denne ekstra ydelse, hvis der f.eks. skal gamacher på….
 
Mette Thomsen er glad ved, der er kommet gang i tavlen i den store stald, så man kan se, hvornår der er folde ledige.
 
Georg har talt med Falck ang. abonnement på brandalarm i staldene m.v. Falck har p.t. en kampagne på dette, og prisen, hvor der opsættes røgalarmer op med f.eks. sender til mobiltelefon ved brand, ligger på ca. kr. 1.000,- i måneden.
 
Jane synes, det er en fantastisk forslag mht. brandalarm….og det kunne flere tilslutte sig.
 
Også forslag om, at der udarbejdes en plan for, hvorledes der skal forholdes i tilfælde af brand, at brandslangen bliver checket f.eks. én gang om måneden, er brandslukningsmaterialet intakt m.v.
 
Helle Schjødt oplyste, at der er søgt om tilskud til førstehjælpskurser. Det ser Georg frem til og vil have det godt med, at medarbejderne får dette kursus. Det koster kr. 16.000 for 12 deltagere, oplyste Helle Schjødt.
 
Ca. kl. 21.00 sluttede mødet og Helle Schjødt sagde tak for i aften.
 
 
Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub