Elevskolen

Undervisere i Rideskolen

Olivia Brønnum: Børnehold på hverdage
Rebecca Damsgaard: Barselsvikar for rideskoleleder 2021. Underviser på voksenhold, springhold og børnehold om lørdagen.
Helle Nørbjerg: Voksenhold fredag formiddag.
Mie Langer Christensen: Barsel 2021

Daglig leder af Rideskolen

Daglig leder i rideskolen er Mie Langer Christensen.

Mie er pt på barsel og Rebecca har derfor ansvaret for rideskolen i barselsperioden.

Kontakt til rideskolen via e-mail: skaar.skaaderideklub175@gmail.com 
E-mails besvares inden for 3 dage. 

Kontakt til rideskolen via mobil: 60 51 78 02
Telefontid: tirsdag og torsdag kl 15.00-16.00

PRÆSENTATION
Jeg hedder Mie, er 26 år og bor i Skejby med min kæreste, hund og kat. Jeg er uddannet cand.psyk. Og arbejder lige nu på deltid. Jeg er passioneret omkring neuropsykologi og drømmer om at få lov at skrive et forskningsprojekt omkring stress en dag. 

Generelt er mine ambitioner høje, og jeg glæder mig til at præge klubben og rideskolen. 

Jeg har haft hest siden jeg var 7, og undervist siden jeg var 16. Selv har jeg reddet utallige landsstævner i dressur, og arbejdet i en salgsstald i Tyskland. 

Mine visioner for rideskolen og klubben er en masse nye fælles arrangementer, masser af klubånd og kærlighed til vores heste. Jeg vil gerne arrangere en masse foredrag, undervisning, klinikker og kurser, så vi alle kan blive dygtigere og klogere på vores heste og ridning. Jeg kender til vigtigheden af god undervisning, og gør alt hvad jeg kan, for at min undervisning skal være sjov og lærerig. 

Min undervisning er præget af både teori og praksis, og det er vigtigt for mig, at ridning ikke kun er på hesteryg, men også er at forstå hele hesten. 

I vil helt sikkert kunne mærke mine mange ideer, gode energi og store passion for undervisning og heste.

Funktionsbeskrivelse underviser og daglig leder af elevskolen

Den daglige leder af rideskolen er ud over undervisning af elevhold ansvarlig for:

Undervisningsplaner for øvrige undervisere

 • Kontakt til og information af øvrige undervisere
 • Attestere timesedler
 • Sørge for dækning ved ferie/sygdom m.m.
 • Medansvarlig for at rekruttere nye undervisere efter behov, i samarbejde med bestyrelsen
 • Oplæring af nye undervisere ved tiltrædelse
 • Kontaktled mellem bestyrelse og øvrige undervisere

Planlægning elevhold

 • Ind – og udmeldelser
 • Administrere indkomne mails
 • Holdlister for hver måned
 • Informationer til elever og forældre
 • Kontaktled mellem bestyrelsen og bogholder ifbm. rapportering og ajourføring af elevskolens ryttere

Partordning           

 • Rekruttering af parter
 • Holde partkontrakter, partvejledning og ventelister ajour 

Sadeltøj og udstyr

 • Sikkerhedsmæssigt forsvarligt
 • Eftersyn af sadeltøj en gang om måneden og øvrige udstyr efter behov
 • Vask af underlag

Sadelrum og staldgang

 • Orden og nydelighed i sadelrummet og staldområdet omkring den lille ridehal.
 • Det er til enhver tid lederen af elevskolens ansvar, at de der færdes i og omkring elevskolen møder denne i god orden
 • Udfærdige turnuslister for rengøring af sadelrummet

 Heste og ponyer

 •  Kontrol med elevhestenes velbefindende herunder kontrol af;
  • halthed
  • mug
  • tabte sko
  • dårlige tænder
  • o.a. vedrørende hestenes sundhed og funktionsdygtighed
 • I samarbejde med staldmesteren ansvarlig for at løse problemer med elevhestenes velbefindende
 • Hensigtsmæssig brug af hestene, således at den samlede belastning er jævnt fordelt  mellem hestene.
 • Brugen af elevhestene er fra bestyrelsens side afgrænset til at;
  • Anvendelse af hestene tilrettelægges under hensyntagen til belastningen i de enkelte undervisningsseancer
  • Det bør tilstræbes, at ingen hest går to timer i træk med større eller øvede ryttere
  • Hestene skal have fri hver søndag. I de uger, hvor søndagen konflikter med et elevstævne eller lignende, skal undervisningen lørdag og mandag tilrettelægges således, at der i videst muligt omfang kompenseres for den manglende fridag.
  • De heste der går med på springhold, må kun gå max. 1 timer derudover. Og aldrig to springtimer samme dag.
  • For at kunne gå på springhold er det nødvendigt at gå til almindelig holdundervisning.
  • Ved springning på elevskolen skal underviseren være omhyggelig med, ikke at overfordre rytterens evner mht. højde og øvrig sværhedsgrad og på den måde presse hesten unødvendigt.
  • Ingen på elevskolen, må springe over 80 cm.(heste) og 50 cm. (ponyer)
  • Elevrytterne må deltage i klubstævner på elevheste, men ikke i distriktsstævner

Andre opgaver

 • Planlægning og afvikling af 2 elevstævner årligt
 • Planlægning og afvikling af en uges sommerridelejr
 • Planlægning og afvikling af mindst 2 mini ridelejr / weekend overnitning
 • Kontaktperson til pony-juniorudvalget
 • Planlægning og afvikling af ryttermærkeundervisning
 • Medvirkende til opdatering af klubbens hjemmeside, ift. rideskolen
 • Administrere og opdatere Facebook siden ”Skåde Rideklub” og ”Parterne på Skåde...”
 • Lederen af elevskolen er det daglige bindeled mellem staldmesteren, bogholderen og bestyrelsen ift. alt, hvad der vedrører elevskolen.

 August 2012/revideret jan. 2018