Træner 1 kursus

Emma Stockmarr på Træner 1 kursus

PRESSEMEDDELELSE

Skåde Rideklub har får støtte til at sende rideskolelederen på Træner 1 kursus

Med støtte fra DIF og DGI's foreningspulje kan Skåde Rideklub nu tilbyde undervisning i elevskolen af Træner 1 uddannet underviser.

Ride klubben har fået 6.600,- kr. i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med bevillingen kan Ride klubben, udover den kompetente undervisning, også søge endnu en certificering i Dansk Rideforbund.

Ansøgningsprocessen til certifikatet ’Elevskole’ vil blive igangsat snarest muligt.

Formand Mette Thomsen er især glad for de nye input og den inspiration undervisningen i elevskolen bliver beriget med.

Træner 1 uddannelsen består af moduler der sætter underviseren i stand til at undervise elevryttere i DRF- klubber op til L-niveau.

Kurset er på 63 lektioner der tages over 4 dage. Af fag kan nævnes: aldersrelateret træning, fysiologi og træningslære, hestevelfærd og etik, mentaltræning, pædagogik, leg og læring, rideklub og miljø, ride teori og træningsplanlægning, sikkerhed og førstehjælp, springteori, trænerrollen og motivation, undervisningslære m.v.

I elevskolen er der ved at være en stor gruppe af dygtige elever som sammen med unge hesteejere bliver mere og mere stævneorienterede. Deres træning kan nu yderligere suppleres med det sidste nye inden for undervisning og afveksling af træning for både heste og ryttere.

I Skåde Rideklub glæder formanden og de godt 300 medlemmer sig over, at der nu er yderligere kompetencer i undervisningen, som kan være med til at udvikle og udvide medlemsskaren. ’Undervisningen kan differentieres og afveksles til gavn og glæde for både nuværende og kommende elever, så vi forhåbentlig kan byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen’ udtaler formanden Mette Thomsen.

For nærmere info om kurset og forventningerne, kontakt da formanden eller rideskolelederen. Kontaktinfo fremgår af hjemmesiden http://www.skaade-rideklub.dk/147534770.

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt

Skåde Rideklub har modtaget bevillingen på 6.600,- kr. fra DIF og DGI's foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

Om DIF og DGI's foreningspulje

  • Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
  • Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk
  • Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider

Kontakt:

Skåde Rideklub:
Formand, Mette Thomsen
mettestenloekke@live.dk / 40518270

 

DIF og DGI's foreningspulje:
Konsulent, Trygve Laub Asserhøj
taa@dif.dk / 43262173