Partvejledning

Partsvejledning for parter på Skåde Rideklub

Det at have part..

 • er et skridt på vejen til at få egen hest -- det vil sige ansvar.
 • er med til at lære dig, hvordan du omgås med og omkring elevhestene samt pasning og pleje af elevhestene og deres udstyr.

Hestene er levende dyr, og det er vigtigt at tænke over, hvad det er, man har med at gøre. Hestes adfærd er baseret på instinkter, og bag dem ligger der 60 millioner års udvikling. Når hesten i det frie liv skulle overleve en fare, var der kun en mulighed: Flugt! – og sådan er det stadigvæk.  Bliver hesten skræmt, så flygter den væk fra det, der gør den bange. Det er helt naturligt. Derfor er det vigtigt, at du handler på den korrekte måde. 

Nedenstående er tænkt som en vejledning for at gøre det nemmere at komme i gang som part og for at gøre dig opmærksom på ting, du skal holde øje med ved din parthest. Vejledningen er et supplement til de gældende regler i partkontrakten.

Når du er under 18 år, skal du ALTID have ridehjelm, sikkerhedsvest og godkendt ridefodtøj på omkring elevhestene.

Partordningen indebærer to lektioner om ugen. Du aftaler med rideskolelederen om det er en dressurpart eller en springpart du har. Der er forskel på prisen. Priserne fremgår altid af den gældende prisliste. For springparter, er undervisningen 1 dressurlektion og 1 springlektion.

Alle under 18 år SKAL til alle lektioner bære godkendt ridehjelm, sikkerhedsvest og korrekt ridefodtøj. Personer over 18 år SKAL bære godkendt ridehjelm og korrekt ridefodtøj ved ridning. Til springundervisning skal alle personer bære sikkerhedsvest.

Sikkerhedsregler
Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på Skåde Rideklubs område:

 • Alle bærer godkendt ridehjelm og sikkerhedsvest, hvis du er under 18 år i alt omgang og ridning med hestene.
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten dvs. Ingen sandaler, åbne sko, bare fødder mm.
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov, dvs. brug altid grime med træktov eller trense.
 • Ingen binder hesten op i biddet/trense, men i grime.
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten.
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
 • Ingen anvender sporer uhæmmet.
 • Ingen ryger i stald eller ridehus samt ved halm og hø opbevaring eller i umiddelbar nærhed heraf.
 • Al leg er strengt forbudt i halmladen.
 • Langt hår skal være sat op eller samlet i en hestehale.
 • Ingen har høretelefoner på når de er omkring hestene, hverken i stalden eller i ridehuset.

Stald/Opsadling
Hestene sadles op på staldgangen eller i boksen. Gangen skal fejes, før du går ind og rider, og efter du har sadlet af.

Husk at rydde op efter dig selv og hjælp altid hinanden med at holde staldgangen fejet og opryddet.

Elevhestene kan godt have skavanker, som personalet ikke har opdaget. Derfor er det ekstra vigtigt, at du, når du sadler op, tjekker elevhesten for sår, skrammer, flænger, skader som f.eks. hævede/varme ben (kan ofte mærkes helt ned i hoven, der bliver varm), løse og/eller tabte sko. Hvis der skulle være skader, så kontakt personalet inden du sadler op.

HUSK at strigle elevhesten både før og efter endt ridning samt at tjekke for sten i skoene.

De generelle regler for stalden på Skåde rideklub:

 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil
 • Heste må ikke være løse på staldgangen, undtaget er elevheste der lukkes ud og ind fra fold af personalet
 • Al trafik med heste i stor stald skal foregå gennem den ”side rullende” røde/grønne port, ikke via de grå alu porte
 • Sandaler, klipklapper, ballerinaer, kawasaki sko o. lign., højhælede sko/støvler MÅ IKKE benyttes i stalden
 • Løb og råben er ikke tilladt i stalden
 • Ingen løse hunde i stalden.


Fold

Personalet sørger for, at din parthest kommer på fold. Du MÅ IKKE gå ind på foldene eller selv tage din heste ind fra fold, medmindre du har en KLAR aftale med rideskolelederen!!

Hestens udstyr
Det er din pligt at passe hestens udstyr. Hvis udstyret kræver reparation, skal du orienter rideskolelederen herom.
Pasning er ensbetydende med afvaskning og pudsning af sadel og hovedtøjle inkl. biddet mindst en gang om måneden. Skal du starte stævne, skal udstyret ligeledes pudses dagen før.
I det andet skab i sadelrummet kan du finde lædersæbe og læderfedt til pleje af udstyret. Biddet SKAL kun rengøres med rent vand.
Hvis du bruger det sidste lædersæbe/læderfedt, skal du kontakte rideskolelederen. 
Brug af ekstra udstyr:
Det er ikke tilladt at bruge hjælpetøjler, indspændingstøjler, andet bid end det sædvanlige eller andet special udstyr på elevhesten, medmindre dette på forhånd er aftalt med rideskolelederen. Ligeledes må elevhesten ikke longeres, springes og løsspringning uden forudgående tilladelse fra rideskolelederen.  
Brug af eget udstyr:
Det er tilladt at bruge dine egne strigler, hovedtøj, underlag, gamacher, klokker, bandgager og skridttæpper på parthesten. Hvis du lader underlage, hovedtøj og gamacher/klokker hænge på elevhestens knag/sadelbom i sadelrummet, skal du være indforstået med, at elevrytterne benytter dit udstyr.
Det er ikke tilladt at købe og benytte anden sadel, end den der er tilknyttet elevhesten i dagligdagen.     

Soigneret 
Det er vigtigt, at din parthest bliver soigneret, hvilket vil sige, at den skal have klippet ører, hovskæg, hale og enten rykket eller klippet man minimum 1 gang om måneden.
Du skal give hesten hovfedt UDEN PÅ hovene to til tre gange om ugen.

Når du skal klippe ører, skal du tage din partshests øre, klemme det sammen, og så klippe det hår der stikker ud af øret. Du skal klippe nede fra og op langs hestens øre.
Hovskæget er det, der sidder nede ved koden.
Når du skal klippe/rykke manen, må den ikke bliver kortere end 12 cm. Pandelokken må under inden omstændigheder klippes eller rykkes.
Halen må klippes op til koden.
Hestene har kastanjer på alle 4 ben, som du også skal sørge for bliver nullet af, når de bliver for lange.     

Er du usikker på, hvordan du gør disse ting, spørg rideskoleleder eller andre erfarne partryttere herom.

Ridning lørdag, hvor meget, hvornår og hvor kan jeg ride.
Der må max rides 60 minutters fri ridning om lørdagen. Fri ridning betyder, at der ikke vil være en instruktør tilstede.
Du skal ALTID ride din parthest iført hovedtøj. Det er valgfrit, om du vil ride med eller uden sadel. 
Vejledning til en 60 minutters fri ridningsperiode:
- 10 min skridt, hvor af de første 5 min er for lange tøjler
- 10-15 min. trav, hvor af minimum 5 min. forgår i letridning
- 5 min. galop på den ene volte gerne med lidt pauser
- 5 min skridt – denne skridt skal give hesten et let pusterum
- 5 min. galop på den anden volte gerne med lidt pauser
- 5-10 min. trav, hvoraf de sidste 5 min. forgår i letridning
- 10 min. skridt for lange tøjler. Der er her mulighed for at skridt rundt om foldene, hvis forholdene tillader det. Vær dog opmærksom på, at det tager 20 min. Tilpas derfor mængden af skridt og trav (Læs punktet terræn s.4)        

Du må under ingen omstændigheder ride alene, når du er under 18 år. Aftal evt. med en eller flere af de andre parter, at I rider sammen. Hvis dette ikke er muligt, skal du have en over 18 år til at sidde og kigge på, at du rider under hele forløbet. Ryttere over 18 år anbefales ikke at ride alene.

Du må ride i den lille ridehal, på den udendørs elevbane og skridte ned af vejen til Lunds. For børn under 18 år skal forældrene have givet skriftlig tilladelse, før du må skridte rundt om foldene og ride i Hørretskov.

Uanset alder kræver ridning rundt om foldene og i Hørretskov tilladelse fra rideskoleleder. Der er ingen andre, der kan give denne tilladelse.

Du kan ride mellem kl. 7:00 og 09:00(kl. 09:00 skal hesten stå i boksen) og igen efter undervisningen er endt ca. kl. 13.00.

Elevrytteren skal have lov til at sadle af og strigle elevhesten færdig, og hesten skal have mulighed for at drikke vand og spise frokost, inden du må overtage den.
Du må ride frem til ca. kl. 17:30, fordi alle elevhestene skal stå i deres bokse kl. 18:00!

Denne tid må kun overskrides, hvis du har en KLAR aftale med rideskolelederen inden lørdag.

Du må ikke ride hesten om søndagen, hvis du ikke kan om lørdagen. Søndag er elevhestenes eneste fridag.

Når der afholdes aktiviteter såsom elevstævner, spring/dressur cup og andet lignende om søndagen, hvor du eller din parthest deltager i arrangementet, må du ikke ride din parthest om lørdagen. Dette af hensyn til hesten belastning og som erstatning for dens manglende fridag.   

Du må under inden omstændigheder lade dine søskende, forældre, venner/veninder mv. prøve en tur på din parthest. Det er kun dig, som må ride på din parthest/pony om lørdagen, ferier og helligdage., med mindre andet aftales med rideskolelederen.

Generelle regler for ridning i ridehallen og banen på Skåde rideklub:

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl, og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen
 • Alle skal benytte sikkerhedsvest ved spring undervisning
 • For at deltage i ”fri ridning” for privatrytter uden undervisning, skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil
 • Alle under 18 år, som rider på elevhestene, skal ride med godkendt ridehjelm og sikkerhedsvest
 • På ridebanerne må der IKKE være tilskuere til fods, kun ryttere til hest og undervisere samt evt. trækkere
 • Der er ingen musik under ridning, hverken i ørepropper på telefonen eller lign.
 • Op- og afsidning foregår i midten af cirkelvolten
 • Den, der skridter, har hovslaget. Ellers rides der venstre mod venstre. (Hold til højre som i trafikken). Der henvises til at tage hensyn og ikke ride flere ved siden af hinanden
 • Vis hensyn til ryttere, der modtager undervisning

Terræn
Generelle regler for terrænridning på Skåde rideklub:

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm. Alle elevryttere under 18 år rider med godkendt sikkerhedsvest.
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl, og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen
 • Færdselsloven overholdes, og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter
 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken
 • Rytterne SKAL altid medbringer en mobiltelefon, når der rides ud.
 • Mobiltelefonen skal have en 112 app.

Jeg kan ikke ride lørdag
Hvis du ikke selv kan ride om lørdagen, holder din parthest fri. Husk at give besked til rideskoleleder.

Sygdom/Skader hos parthesten
Hvis din hest bliver syg, er det dit ansvar at passe den i weekenderne og i størst muligt omfang også i hverdagen. Det er altså ikke ensbetydende med, at du blot kan blive hjemme og slappe af!!
Normalt aftaler du med rideskolelederen, hvilke dage du har ansvaret for hesten, og hvornår personalet har ansvaret, samt hvor meget hesten må lave i sygdomsperioden.
Det er meget vigtigt at overholde anvisningerne fra personalet, da hestens evt. skade ellers kan blive værre.
Omkring længere tids sygdom henvises der til partkontrakten.

Græsning med parthesten

Når græsset begynder at gro, skal du græsse din parthest op. Den kan nemlig ikke tåle at blive sat direkte på sommergræsfold.
I begyndelsen må den kun græsse i op til 15 min., og herefter kan du gradvist øge tiden med 5 min. ad gangen, så den til sidst er oppe på 45-60 min. Før er parthestens mave ikke klar til sommergræsfolden.
Husk når du græsser med din parthest, skal du forsat bære godkendt ridehjelm og sikkerhedsvest, når du er under 18 år. Alle skal bære korrekt ridefodtøj samt trække hesten i grime og træktov.
Der må græsses med parthestene ved dressurbanen, elevbanen, på bakken VED SIDEN af springbanen. Der må under INGEN omstændigheder græsses på springbanen, og når du rider rundt om foldene.

Sommerferie
Alle elevhestene går på sommergræs hele sommerferien, dog med undtagelse af en evt. ridelejr i den første uge af sommerferien.
Når ferien slutter, vil elevhesten blive taget ind fra folden. Du genoptræne din parthest efter aftale med rideskolelederen. En plan kunne være på følgende måde:
1. dag – skal parthesten:
- Skridtes i 40 min.
2. dag – skal parthesten:
- Skridtes i 20 min.,
- Traves i letridning i 5 min.,
- Skridtes i 5 min.,
- Traves i letridning i 5 min.,
- Skridtes i 20 min.
3. dag – skal parthesten:
- Skridtes i 20 min.,
- Traves i letridning i 5 min.,
- Galoperes i 2 min.,
- Skridtes i 5 min.,
- Galoperes i 2 min.,
- Traves i letridning i 5 min.,
- Skridtes i 20 min.

Ferie/Helligedage
De officielle ferier på Skåde rideklub er efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, kr. himmelfartsferie og sommerferie.
Du kan forvente at skulle motionere og passe din parthest i følgende ferier: efterår-, jule-, vinter-, påske- og kr. himmelfartsferien. Der kan dog være andre arrangementer i ferierne, hvor elevskolen benytter elevhestene. I så tilfælde skal du ikke ride og passe parthesten. Der vil blive informeret nærmere om dette på partmøde.
Hvis du er forhindret i selv at motionere din parthest i ferien, skal du informere rideskoleleder. Du skal selv finde en afløser blandt de andre partrytter. Hvis dette ikke er muligt, skal du kontakte rideskolelederen.
Rideskolelederen melder ud hvilke dage der må rides i ferier og helligdage.


Stævner og andre arrangementer
Partrytterne må deltage i elev- og klubstævnerne, dressur- og spring cupperne samt div. kurssuser, der afholdes på Skåde rideklub.

Partrytteren har førsteret til at benytte partshesten til alle arrangementer på Skåde Rideklub, dog med udtagelse af elevstævnerne.
Hvis du ikke selv benytter parthesten til stævne eller div. Arrangementer, kan elevskolen disponere over din parthest til en anden rytter. Der gives besked til partrytteren herom.
Elevhestene MÅ IKKE deltage i distriktsstævner, udenbys stævner og div. arrangementer udenfor Skåde Rideklub.
For alle arrangementer og stævner skal du selv sørge for tilmelding og betaling for disse. Tilmelding skal ske i samråd med din underviser.

Partmøder
Part møder vil blive afholdt løbende. Du vil få besked en uge før part mødet.

Du har som udgangspunkt mødepligt til alle partmøderne.  Hvis du er forhindret, skal du huske at melde afbud. Partryttere og forældre er velkommen til at komme med punkter, som er relevant for partordningen. Forældre er til enhver tid velkomne til at deltage i mødet. Forældre skal deltage i partmøder, hvis dit barn er under 12 år.  
Der vil blive skrevet referat af hvert møde. Referatet lægges efterfølgende på parternes facebookside. Partrytterne skiftes til at skrive referat under mødet. Er du en dag forhindret i at deltage i mødet, er det et krav, at du læser referatet fra mødet.

Rengøring af sadelrummet
Alle parterne deltagere i en turnusordning om at rengøre sadelrummet 2 – 3 gange om ugen. Se bag på skabslågen på det andet skab eller på parternes facebookside hvornår det er din tur.

Ryttermærker

Der opfordres til, at alle partrytterne tager ryttermærke 1-3.
Der er løbende ryttermærkeundervisning her på Skåde Rideklub. Hold øje med opslag herom.
Ryttermærker er frivilligt og er egenbetaling.

Beskeder
Når du opdager, at din parthest er halt, har store skrammer, hævede ben eller ligne, skal du naturligvis STRAKS orientere rideskolelederen/staldvagten. Er du i tvivl om noget, kan du kontakte rideskolelederen eller i weekenden, staldvagten, hvis navn og nummer står på tavlen i den store/private stald.

Kontakter

Ved spørgsmål kontakt rideskolelederen eller staldvagten.
Staldvagtens navn og telefonnummer står på tavlen i den store/private stald.