Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 29. oktober 2014

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub

Dato: Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 19.30

Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Mette Thomsen, Anne Pind samt Tina Østergaard.. Tillige var Georg tilstede. Camilla Christensen var fraværende.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:
a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at ”gummi-geden” er gået i stykker som bruges til udmugning. Vi har lånt en anden, indtil vores er blevet repareret. Georg oplyste desuden, at Torben Søby har lovet at komme mandag den 3. november og sætter den nye vandvarmer op. Desuden skal vandhanerne på værelserne og staldmesterboligen tilses af Torben Søby pga. dårlig stand, hvilket Georg husker at minde Søby på.

Lyset i ridehallerne. Her sagde Georg, at elektrikeren har justeret på det. Dog tænder det stadig for tidligt, hvilket skal justeres ind. Christian foreslog, at vi får et læs sand til begge banerne – ikke at det mangler nu, men for at de ikke skal ”komme til det”, idet vi jo bærer lidt ud hele tiden, når klatterne samles op. Og samtidig vil vi lige få banerne rettet af. Det var der enighed om, og Georg sørger for dette.

Georg oplyste desuden, at der bliver lavet et halvtag mellem olietanken og den nye møddingsplads, hvor vognen med wrap kan stå i tørvejr.

b. Boks-status – HERUNDER belægning på boks:
Georg oplyste, at pr. 1.november har vi fuldt hus med pensionærer og p.t. ingen ledige bokse. 

Der kommer en elvehest mere til rideskolen.

c. Belægning på græsfolde:
Georg oplyste, at vi en græsfold ledig.

2. Økonomi / Budget opfølgning:
Chr. oplyste, at nu, hvor stalden er fyldt igen, så ser vores økonomiske situation fin ud. Det blev besluttet, at vi kigger på, hvad vi kunne ønske os af nye ting til rideklubben.

P.t. har fået vi lidt flere medlemmer end sidste år. Stor aktivitet på elev-skolen – meget flot. Se desuden pkt. 8.

3. Personale: 
Georg oplyste, at vi jo har fået ny dyrepasser praktikant, Line samt staldmedhjælper om formiddagen, Keld Christensen – Velkommen til dem begge. Der kan dog godt bruges en mere til weekendvagter, hvilket Georg er i gang med at finde. Der bliver desuden ledt efter en rideunderviser mere til elev-skolen til om mandagen.

4. Certificering:
Anker har hængt certificeringsskilt op på gavlen ved indgang til elevskolen, og det ser rigtig fint ud. Tak, Anker.

5. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:
Sveller: Da der blev klippet buskads, blev der samtidig gravet grøfter ved banerne. Desuden fik Georg dem til at gå i gang med at trække svellerne ind. Desværre gik deres maskinen i stykker, så p.t. afventer vi, at deres maskine virker igen, så svellerne kan blive lagt på plads igen.

Helle oplyste, at vi jo har en pulje fra kommunen, som skal bruges i 2014 til sveller/reparation af baner. Der var enighed om, at vi søger om at få forlænget tilskuddet fra puljen til næste år. Det kan oplyses, at vi får halvdelen af udgiften refunderet fra puljen. Helle søger om forlængelse af tilskud.

Georg bestiller ekstra sveller.

Vandvogn: Georg får indkøbt en vandvogn nu, idet vi skal have en vandvogn klar til foråret.

Vandvarmer: Se info under pkt. 1.a.

6. Skal vi have distriktsstævner i 2015 – skal meldes ind i december måned 2014:
Mette Thomsen oplyste, at der ikke bliver distriktsstævner i 2015, da det kræver flere hænder, og det har vi ikke. Så vi fortsætter med at lave klub-stævner.

7. Sikkerhed:
Helle oplyste, at porten i privatstalden bruges til indgang. Georg og Anette vil give besked til berørte om, at døren ved langsiden skal bruges til indgang. Helle har informeret Anette herom.

8. Elevundervisning/rideskole:
Helle oplyste, at der stadig er ventelister til elevskolen. Og som nævnt er der kommet ny elevhest til igen. Igen STOR ros til Anette for driften af elevskolen og de mange aktiviteter – kurser i ryttermærker, mini-ridelejr, dressur-kursus på 2 dage ved Anette over m.v.

9. Privat undervisning:
Camilla sørger for kontrakt ang. Peter, da prøveperioden udløber pr. 1/11.

10. Udvalg:
Intet nyt.

11. Indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget.

12. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:
Mette Thomsen, at vi tjente ca. 14.000 ved stævnet her den 18.10.2014. STOR TAK til alle dem, der hjalp. Der manglede dog opbakning på hjælpersiden. Der er dressurstævne den 13.12.2014.

Desuden oplyste Mette, at pony/juniorudvalgt har haft møde med Anette, og de har aftalt at lave 1. afd. af springcup, søndag d.14/12. Stor tak til dem - så kommer der alligevel lidt springning den dag.

HUSK – der er Julefest på Skåde fredag den 5. december. Der hænger opslag op – så tilmeld jer endelig så vi kan få en hyggelig aften.

13. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:
Vi vil her sige mange, mange tak for de fine sponsorrater ved vort netop overstået stævne:
Stor Tak til: Djurslandsbank, Langenæs Bageren som gav brød til cafeteriet, Horze for de nye bogstaver til dressurbanen og Kronborgs Rideudstyr for krus med bolsjer.

14. Eventuelt:
Intet.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 21.01.2015 kl. 19.30 hos Christian. Anne medbringer brød.

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 3. september 2014

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub.

Dato: Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.30

Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg

Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Mette Thomsen, Camilla Christensen, Anne Pind samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede.

 

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Det automatiske lys i ridehaller: Georg oplyste, at teknikken driller, idet det ikke virker efter hensigten – dvs. ikke tænder, når det burde og ej slukker. Georg har talt med installatøren herom, og de vil sørge for at få ordnet problemet. Der skal komme en lift, som der p.t. er ventetid på for at nå op til sensorerne. P.t. bliver lyset i ridehallerne tændt manuelt på el-tavlen og slukket, når ridningen lukkes ned for dagen.

 

b. Boks-status – HERUNDER belægning på bokse

Georg oplyste, at vi p.t. næsten har fuld belægning i stalden, Dog er der plads til nye pensionærer.

Bestyrelsen gennemgik forskellige løsningsforslag for hele tiden at have stalden fuld, så vi undgår udsving.

 

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian gennemgik kort status for regnskabet og oplyste, at økonomien kører rigtig fint. Vi er foran budget, dog bliver vi ramt af de tomme bokse, hvis det ikke bliver løst.

Elevskolen går rigtig fint og har fuld belægning. Der er p.t. venteliste til holdene.

Der er ønske om indkøb af springstøtter – letvægtsstøtter i aluminium. Det bliver indkøbt af Christian.

 

3. Personale:

Det kan oplyses, at uddannelsesaftalen mellem praktikant Daniel og Skåde Rideklub er ophævet pr. 6. september. Vi er i fuld gang med at finde en ny.

 

4. Vask af dækkener og sadelunderlag på Skåde:

Alle bestyrelsesmedlemmer havde modtaget information herom inden mødet. Forslaget går ud på, at pensionærerne selv kan vaske og tørre dækkener på Skåde i en opstillet vaskmaskine og efterfølgende selve tørre i opstillet tørretumbler. Alt vil blive serviceret af installatøren, og der skulle afregnes efter forbrug. Dog er udfordringen selve pladsen, hvor maskinerne skal stå – vand, afløb, frostfrit, evt. ekstra tørreplads m.v., hvorfor punktet ikke blev vedtaget.

 

5. Certificering:

Certificeringsskiltet er kommet, så Mette sørger for at få hjælp til at få det hængt op.

 

6. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Sveller som hegn: Der var enighed om, at Georg skulle få fat i nogle billigere sveller og prøve at samle folk til at få lavet banerne i en weekend inden vinter.

Vandvogn: Det blev besluttet, at vinu køber den vandvogn, Georg har fundet, selvom den prismæssigt ligger i den dyre ende.

Vandvarmer: Georg oplyste, at han er blevet lovet af Torben Søby fra AROS, at der snarest bliver indkøbt en ny og sat op. Georg følger op herpå.

 

7. Lov om hestehold til 2016:

Punktet blevet kort gennemgået af Mette Thomsen i forhold til, hvad der kræves pr. 2016. Umiddelbart ser det ud til, at vi opfylder reglerne.

 

8. Sikkerhed:

Intet nyt.

 

9. Elevundervisning/rideskole:

Der er været afholdt ”Åbent Rideklub” på Skåde Rideklub lørdag den 23. august fra k. 12 til 15.

Her kunne interesserede møde op, få fremvist rideklubben, få en prøvetur m.v. Desuden var der te, kaffe og hjemmebagt kage. 

Det forløb rigtig godt og med mange besøgende og mange prøveture på både ponyer og et par store heste til voksne ryttere. Og vores rideskoleleder, Anette fik skrevet flere op til en prøvetime. STOR TAK til alle fra Skåde Rideklub, der hjalp med at få dagen til at forløbe – trække ponyerne, vise rundt, feje, lave kaffe, bage m.v. – dejligt med den hjælp.

Ridemærker: Der startes hold op igen i alle 4 lektioner, og Anette har oplyst, at der også kommer flere udefra, da det ikke tilbydes så mange steder.

Og som tidligere nævnt under Økonomien kører elevskolen rigtig godt nu.

Desuden kan det oplyse, at Simon Haugaard er startet med at undervise på elevskolen. Bestyrelsen byder ham velkommen.  

 

10. Privat undervisning:

Intet nyt. 

 

11. Udvalg:

Mette Thomsen oplyste, at der er ske en ny konstellation af medlemmer i Pony/Junior udvalget, da der har været et par stykker, der har trukket sig.

 

12. Indkomne forslag:

a. Køb af støtter jf. ovenfor under pkt. 2.

 

13. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:

Der er klubstævne i dressur i uge 42 – nærmere bestemt lørdag den 18. og søndag den 19. oktober. Der kommer opslag op, og vi håber på, at rigtig mange vil hjælpe til dette arrangement.

 

14. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Bestyrelsen opfordrer til, at folk melder sig til Kronborgs-opgave liste. Det støtter et godt formål..

 

15. Eventuelt:

Intet nyt.

 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 29. oktober 2104 kl. 19.30 hos Christian.  Helle medbringer brød.

 

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

 

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 25. juni 2014

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub.

Dato: Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.30

Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg

 

Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Mette Thomsen, Camilla Christensen, Anne Pind samt Tina Østergaard.. Tillige var Georg tilstede. Camilla var fraværende.

 

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg havde medbragt oversigt med ferie for staldpersonalet samt planer for staldnedvaskning. Georg hænger desuden opslag op herom på tavlerne til alles orientering.

Som tidligere nævnt skulle møddingen gerne blive renoveret i juli måned. Der bliver opsat en container til møjet.

 

b. Boks-status – HERUNDER belægning på bokse

Georg oplyste, at der er flere pensionærer, der allerede har taget deres hest på sommerferie, hvorfor der er ”flere tomme” bokse grundet dette. Der er p.t. 3 tomme bokse i juli, og der kommer én i august.

Ponystalden er p.t. helt fuld.

 

c. Sommer nedvaskning (Tagrender mod jordfolde gror der græs i – skal renses)

Georg oplyste, at udover nedvasknig af staldene, vil der ske rengøring af staldene i ”toppen”/taget.

Georg har en aftale i morgen torsdag med en tilbudsgiver, der vil oplyse, hvorledes nedvaskningen skal ske ved hjælp af lifte.

 

d. Vedligehold af græsfolde

Der blev forespurgt, hvorvidt det høje græs påvirker strømmen i hegnet. Georg oplyser dog, at strømmen stort set ikke bliver påvirket.

Georg har desuden planlagt, at der skal slås græs omkring ridestien rundt om foldene.

 

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian gennemgik kort status for regnskabet p.t., og oplyste at overordnet ser det rigtig fornuftigt ud – vi er foran budget.

 

3. Personale:

Vi kan oplyse, at Natasja er færdig med sin praktik ved os og har sidste dag den 11. juli 2014.

Vi byder vores nye staldpraktikant Daniel velkommen i uge 28.

Vi byder desuden Catalina og Theas bror, Jakob velkommen som weekendvagt-medhjælper i stalden.

 

4. Certificering:

Mette Thomsen fortalte, at klub-konsulentet fra DRF, som har besøgt vores rideskole, synes, det var et dejligt sted, vi havde. På baggrund af besøget har Mette nu udfyldt papirer til ansøgning om certificering til organisation, sikkerhed, elevskole og ridelejr. Klub-konsulentet skrev i certificeringsrapporten følgende:

”På baggrund af den gennemgåede proces og dagens certificeringsbesøg bekræftes hermed at Skåde Ridkelub opfylder alle de stillede krav, og at klubben derfor pr. dags dato (20.06.2014) certificeres i organisation, sikkerhed, elevskole og ridelejr”.

Klubstævner var også en mulighed at få certificering til – dog skal der skal laves en ”drejebog”, før denne certificering kan opnås.

Mette oplyste desuden, at vi skal have et skilt op, hvor piktogrammer for hver certificering skal sættes op, så vi viser, at vi har disse. Et forslag kunne være at hænge skiltet op til venstre for porten ind til elvestalden. Piktogrammerne lægges desuden på hjemmesiden – Mette giver besked til webmaster herom, ligesom de skal nævnes i velkomstfolderen til elevskolen. Det sørger Tina for.

 

5. Mission, vision og målsætning – Hvor vil vi gerne hen…?:

Mette oplyste, at punktet er kommet med for ”lige at sætte emnet i gang”….og der blev snakket frem og tilbage om, hvorvidt punktet er brugbar – hvad der kunne indgå under punktet m.v.

Bl.a. blev det nævnt som en god idé, at vi arbejder videre med systemer, som kan organisere fx arbejdsopgaverne, som staldpersonale har – en slags drejebog, der angiver, hvilke arbejdsopgaver, der skal udføres hvornår.

 

6. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Vandvognen – Georg arbejder videre med indhentelse af pris, idet vi skal have fundet en ny.

Sikkerhedshegn – der blev snakket en del frem og tilbage herom, prisen m.v. – se under pkt. 7. Sikkerhed.

Mail-adresse: Der er blevet oprettet ny mailadresse til Skåde Rideklub af vores webmaster. Tina sørger for ændring til opslagtavlen i elevstalden og i velkomstfolderne.

 

Arbejdsdag:

Der skal lyde en MEGET stort tak til arbejdsdagen til alle, der deltog med deres arbejdskraft. Vi har fået udført rigtig mange ting, som ikke ville være muligt uden jeres hjælp. TAK.

 

7. Sikkerhed:

Georg oplyste, at vi har fået tilbud på reparation/flytning af sveller på den bagerste udendørsbane. Prisen lyder på kr. 25.000 plus arbejdsløn – dvs. ca. kr. 35.000 plus moms. Dog har vi måske mulighed for at få det udført billigere, hvilket vi vil undersøge nærmere, og det tages op på næste bestyrelsesmøde. Desuden undersøger Georg priser på sveller.

Mette sluttede punktet med at oplyse, at der har været et par påtaler omkring sikkerhed med ridning på Skåde.

 

8. Gennemgang af forretningsorden:

Mette havde en ændring hertil i §4, hvor et afsnit ændres til ”Den daglige drift på stedet varetages af de ansatte under ledelse af staldmesteren, som refererer til den af bestyrelsen valgte personaleansvarlige”.

 

9. Elevundervisning/rideskole:

Helle oplyste, at vor rideskoleleder, Anette har været på uddannelse, Træner 1 Uddannelse og udarbejdet en meget fin opgave. Projektet hedder: ”Den bedste elevskole”. Opgaven blev udleveret til gennemlæsning på mødet.

Desuden kunne Helle oplyse, at efter sommerferien bliver der tilføjet lidt gymnastik til ridetimerne på elevholdene, så der kommer lidt opvarmning og udstrækning ind i undervisningen.

Vi leder lige nu efter 1 ny skolehest og køber yderligere 2 skoleheste, så vi i alt har 16.

 

10. Privat undervisning:

Intet nyt.

 

11. Udvalg:

Mette oplyste, at Eva Buch Larsen er gået af som formand for stævneudvalget, da hun har flyttet datterens hest. Ny formand er Gitte Cilleborg Jensen.

 

12. Indkomne forslag:

a. Forslag om opsætning af hjertestarter.

Der blev talt om behovet herfor m.v. , og det blev besluttet, at vi undersøger mulighederne.

Mette har fået henvendelse om App til mobilen for bedre brugervenlighed af vores hjemmeside på mobilen. Det koster et gebyr hver måned. Det blev ikke vedtaget.

 

13. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:

Klubstævnet her i weekenden er aflyst pga. manglende tilmeldingerne.

Der kommer et kursus på Vilhemsborg – ”Sikkerhed ved ridning og omgang med heste”, onsdag den 17.09.2014 kl. 18.30 til 21.30. Gratis for ryttere i talentgruppen. Øvrige 300 kroner. Se opslag på tavlerne for tilmelding.

Vi har desuden ”Åbent Rideklub” på Skåde lørdag d. 23. august 2014 – præcis som sidste år – hvor interesserede kan besøg rideklubben, få en ridetur på vores ponyer m.v. Anette og Tina laver opslag herom samt sørger for arrangementet.

14. Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Bunden på elevbanen er meget dårlig og fyldt med sten. Helle foreslog, at der bliver gjort forskellige tiltag/aktiviteter for at samle pengene sammen til renovering af bunden. Bestyrelsen var med på idéen, og der blev talt om forskellige muligheder – henseende til økonomien i det.

Der blev bl.a. desuden foreslået kontinuerlig opsamling af sten og efterfølgende pålægning af ny bund (dog uden dræn m.v. )

Mette foreslog, at maskinstationen kom ud med en maskine for opsamling af sten. Christian forhører sig hos Georg om prisen for dette.

Der skal desuden søges om tilskud. Helle sørger for dette.

 

15. Eventuelt:

Mette sagde, at sikringen slår fra over i privatstalden. Georg undersøger det. Evt. det har sammenhæng med vandvarmeren, idet Georg mener, den er defekt. Georg taler med AROS om løsning af problemet.

Lyscensorer – Mette tænker på installation af disse på toiletterne samt i sadelrummene, så lyset ikke står og brænder, når det ikke bliver slukket. Der blev dog ikke taget beslutning herom på mødet.

For at begrænse vort energiforbrug, opfordrer vi alle til at husker at slukke lyset.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 3. september 2104 kl. 19.30 hos Christian. Tina medbringer brød.

Referent:

Tina Østergaard

Sekretær, Skåde Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 30. april 2014

Dato: Onsdag den 30. april 2014 kl. 19.30

Sted: Hos Tina Østergaard, Højbjerg
Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Mette Thomsen, Camilla Christensen samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede. Anne Pind var fraværende.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at alle græsfolde er udlejet. Søfolden lejes ikke ud, da elevhestene bruger den til sommergræs.

Udbedring/reparation af møddingspladsen samt ny belægning omkring denne vil formentlig kunne ske i juli måned, hvilket Georg har meldt til Ridefonden AROS.

I forhold til Kronborgs forslag fra generalforsamlingen med en ”to do liste” med optjening af point og efterfølgende deltagelse i konkurrence om præmie fra Kronborgs Rideudstyr, så har Georg et forslag til en liste med ”to do ting”. Georg sender forslag til opgaver til Tina, der laver opsætning heraf, som så skal fremlægges og godkendes hos Kronborg.

Camilla havde forslag om en ”talon”, hvor man fik et klistermærke af Georg, når en opgave var udført og dermed gav ”point”. Hermed bekræftes det, at opgaven er udført. Camilla kunne godt udarbejde dette. Vi arbejder videre med idéen og med sparring hos Kronborg.

Desuden oplyste Georg, at grøften langs jordfoldene trænger til at blive gravet og hegnet langs asfaltvejen samt langs ridebanerne skal beskæres. Christian kontakter AROS herom.

b. Boks-status – HERUNDER belægning på bokse

Georg oplyste, at der p.t. er 3 tomme bokse + 1 tom på bakken. Georg bad om, at informationen om ledige bokse ikke ”rykkede ned” under Nyheder på hjemmesiden, men forsat stod øverst. Camilla sørger for dette i samråd med webmaster, idet de p.t. er ved at ajourføre hjemmesiden.

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at vi p.t. har lidt underskud, hvilket er vanligt for de første 3 måneder.  Elevskolen generer mere indtægt end stipuleret, hvilket bla. skyldes god deltagelse til ryttermærker, god tilmelding til ridelejr m.v.

Det ser positivt og lovende ud, ligesom vi likviditetsmæssigt p.t. er styrket. Vi skal dog også være polstret til tomme bokse, sluttede Christian sin gennemgang med.

3. Personale:

Vi kigger p.t. efter ny staldhjælper. Dog har Georg endnu ikke fundet en egnet.

Helle forslog, om vi skulle annoncere efter en staldmedhjælper. Christian undersøger andre muligheder for staldmedhjælper.

Georg oplyste, at han skal have planerne for weekendvagterne til at hænge sammen. Håber at kunne koordinere det med den nye staldmedhjælper, som forhåbentlig snart bliver ansat.

Desuden blev det oplyst, at Natasja stopper pr. august 2014, dog har hun sommerferie, som afvikles inden da i juli måned.

4. Udendørsbaner – søgning af tilskud:

Georg har kontakt til en entreprenør, der vil komme med et bud på, hvad det koster at få flyttet svellerne på plads på den bagerste udendørsbane, inden et sikkerhedshegn skal opsættes. Georg anslår pris til ca. 10.000,-.  Georg ser, hvad tilbuddet lyder på, og derefter tages beslutningen.

Han mener dog godt, at vi evt. selv over en weekend kan forestå gravearbejdet og få flyttet svellerne. Herefter skal sikkerhedshegnet så sætte op.

5. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

Camilla har lavet fine folder/info ark om nedsat fart op til rideskolen, der tydeligt beskriver, hvor der skal køres langsomt. Rideskolen har fået en stor stak til udlevering til elev-forældrene. Og umiddelbart ser det ud til at virke – dejligt.

Som tidligere nævnt er opdatering af hjemmesiden i gang, idet Camilla gennemgår denne med webmaster, Helle. Helle Schjødt sagde i den forbindelse, at hun gerne ville have, at foldkontrakter kom på.

Desuden skulle prislisten checkes, ligesom Georg oplyste, at der er fejl ved perioden for spåner. Camilla sørger for rettelse heraf.

6. Sikkerhed:

Desuden bemærkes det igen, at vi har fået trykt foldere/info ark omkring nedsat fart op til rideskolen.

Det kan oplyse, at vi har fået tilskud til halvdelen af sikkerhedshegn til den nederste, udendørs bane.

7. Elevundervisning/rideskole:

Christian oplyste, at man søger efter 2 nye elevheste – en hest og en ny pony. Og som tidligere nævnt under pkt. 2 Økonomi, er elveskolen i en god udvikling med gode indtægter.

8. Privat undervisning:

Camilla har haft møde med Peter omkring aftalegrundlaget for hans undervisning på Skåde. Følgende blevet aftalt:

 • Han må undervise mellem kl. 15- 18 om onsdagen
 • Og det må være 30 min. til kr. 175,-.
 • Informationen bliver angivet på prislisten.
 • Der er prøveperioden frem til 1. november 2014.
 • Peter udarbejder information om ”sig selv”, som vi kan lægge på hjemmesiden.

Camilla har desuden haft snak med Jimmi omkring strukturering /oversigt over undervisningen.

Desuden har hun oplyst til Søren Vallentin, at der skal udarbejdes en kontrakt mellem ham og Skåde Rideklub.

9. Certificering:

Mette Thomsen tager kontakt til DRF angående certificering, idet hun vil ansøge om dem, vi kan få nu. Det drejer sig om certificering for ”rideskolen” og ”organisering”. Rideskolen kan vi få, når Anette er færdig med sin uddannelse.

10. Udvalg:

Både Mette og Camilla oplyste, at stævneudvalgt, som blev nedsat til generalforsamlingen, er velfungerende og godt arbejdende. Man har fået uddelegeret nogle poster, og det kører fint.

Kurserne, der skulle tages i stævnetilrettelæggelse og stævnesystemet er afviklet, idet deltager fra stævneudvalget har været på disse kurser.

11. Indkomne forslag:

Mette har fået oplyst af rideskoleleder, Anette, at Telenor lukker ned for mail, hvorfor Skåde Rideklubs mailadresse skal ændres til anden udbyder. Vi prøver at finde ud af, hvorledes det skal ske. Når ny mailadresse er fremkommet og virker, sørger Tina for at få rettet på evt. opslag, brochurer m.v.

Mette havde modtaget forslag fra webmaster Helle om større synlighed hos Krak, når der fx søges på rideskoler og lignende. Denne synlighed koster kr. 5.000,-. Der var enighed hos bestyrelsen om, at det var et stort beløb i forhold til relevans. Blev ikke vedtaget.

Desuden oplyste Mette, at Sydbank har lavet en konkurrence ”vind kr. 5.000 til et arrangement til rideklubben”. Det går ud på at udforme en kort og realistisk beskrivelse af et arrangement, der udvikler alle klubben ryttere. Mette vil udarbejde denne beskrivelse og sørge for deltagelse for Skåde. Helle foreslog cup, idet det inkluderer alle klubbens ryttere.

12. Aktiviteter, kurser/udvalg m.m.:

Christian oplyste, at pony/juniors udvalg har haft et fint arrangement på Skåde, hvor de tilmeldte børn sov i rytterstuen, og der blev hygget og set film.

Dato for aktiviteter er følgende:

Der er springtræning på græs her på søndag den 4. maj 2014.

Der er klub springstævne den 28. juni 2014.

Mette planlægger at lave en pinse-skovtur og vender tilbage med opslag herom med tidspunkt og dag.

Der er ridelejr for børn under 10 år den 10. og 11. maj 2014.

Der er ridelejr for de større børn i uge 27.

Der er elev-spring stævne den 15. juni 2014

Sommerfest – Christian spørger festudvalgt herom.

Camilla foreslog, at der kunne afholdes Skt. Hans på Skåde. Dog var der ingen, der meldte sig som arrangører.

Christian oplyste desuden, at der er nogle fra klubben, der tager til springstævne i Grenå. Meget hyggeligt og et fint sted – også at tage hen som et ”første stævne”.

13. Sponsor/ekstra indtægter – sponsorpriser:

Camilla oplyste, at Viborg Rideklub har skriftlige aftaler omkring sponsorer ved sponsor-stævner.  Rikke vender tilbage til Camilla med udkast på disse sponsor-aftaler. Der planlægges sponsor stævne til efteråret på Skåde.

Camilla er desuden i dialog med sponsor omkring bidrag til klubstævnet i juni måned 2014.

14. Eventuelt:

Der bliver arbejdsdag på Skåde lørdag den 31.maj 2014. Tidspunkt følger med opslag på tavlerne, så hold øje hermed og sæt allerede kryds i kalenderne nu J. Arbejdet kommer til at bestå af bl.a. beskæring af buske/hække m.v., reparation af hegn omkring jordfolde og evt. omlagt sveller på den nederst udendørs bane. Se under pkt. 4 for yderligere info herom.

Anne Pind hænger opslag om arbejdsdagen op. Tina sørger for at udarbejde pdf-fil til rideskoleleder Anette, idet hun så vil orientere elevforældrene herom, så de også kan deltage. Tina sørger for info på hjemmesiden via webmaster.

Mette nævnte, at den nye skolereform kan gøre, at vi evt. bliver nødt til at ændre på tiderne for vores elevrytter - vi er OBS herpå.

Mette nævnte desuden, at DRF tilbyder, at deres klub-konsulent kommer på besøg hos os/bestyrelsen – det er ganske gratis og konsulenten tilbyder/kan komme med input omkring hvervning af medlemmer, om klubben organisation, certificeringer m.v. Det blev besluttet, at Mette kontakter konsulenten for yderligere info, varighed af mødet, idet besøget tænkes at foregå ved et bestyrelsesmøde efter sommerferien.

Desuden kan det oplyses, at vi undersøger mulighederne fra gratis kabeltv i rytterstuen.

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 25. juni kl. 19.30 hos Christian. Mette medbringer brød.

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

 

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 18. marts 2014

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde for Skåde Rideklub 

Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 20.00 hos Christian Markussen.
Tilstede: Mette Thomsen, Christian Markussen, Helle Schjødt, Anne Pind, Camilla Christensen samt Tina Østergaard.

Det blev besluttet, at vi gennemgår vores forretningsorden til næste bestyrelsesmøde. Tina sørger for at maile dokumentet rundt, når agenda udsendes.

Desuden vil vi på næste bestyrelsesmøde tale om optimering af boksbelægningen – for at få fyldt op.

Ønsket fra generalforsamling omkring undervisning hos Peter blev gennemgået, og det blev besluttet, at Camilla Christensen snarest tager kontakt til Peter herom.

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 30. april 2104 kl. 19.30 hos Tina. Helle medbringer brød.    

Konstituering af bestyrelsen
Formålet med mødet var primært at få konstitueret den nye bestyrelse. Følgende konstituering blev vedtaget i enighed.

Bestyrelsen:

Navn:

Opgaver:

Formand og Udvalgskoordinator

Mette Thomsen

Mobil: 40 51 82 70

Mail: mettestenloekke@live.dk

 • Tegner klubben.
 • Leder bestyrelsesmøder.
 • Kontaktperson til udvalg.
 • Repræsentant til distriktet.
 • Koordinering af aktiviteter, herunder aktivitetskalender.
 • Info til webmaster til hjemmesiden om aktiviteter.

Næstformand

 

Helle Schjødt

Mobil: 21 63 59 87

Mail: helleschjoedt@hotmail.com

 

 

 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang.
 • Personaleansvarlig.
 • Afholder medarbejdersamtaler.
 • Alle ansættelseskontrakter skal være up to date.
 • Søge legater (tovholder).

Kasserer

Christian Markussen

Mobil: 40 34 48 22

Mail:

christianmarkussen@mail.tele.dk

 

 • Står overordnet for økonomien, herunder omkostninger og lønudbetalinger samt alle lønforhold med de ansatte.
 • Personaleansvarlig for bogholder og økonomicontroler.
 • Kontakt til bogholder.
 • Udarbejder budgetter.
 • Ansvarlig for debitorerne.
 • Holder klubbens forsikringer ajour.
 • Ventelisten for bokse i samarbejde med staldmester.
 • Indkøb af elevheste.
 • Kontaktperson til Aros.
 • Alle kontrakter skal være up to date.
 • Få søgt aktuelle tilskud.

Sekretær

Tina Østergaard

Mobil: 22 40 44 04

Mail: tina@avitech.dk

 • Indkaldelse til bestyrelsesmøde
 • Referater – herunder ophæng på opslagstavlerne og info til webmaster.
 • Diverse info til medlemmerne, opslag samt info til webmaster.
 • Åbne og sortere post.
 • Koordinerer bestyrelsesmøderne.
 • Planlægge medlemsmøder.
 • Indkøb til kontoret.

Menigt medlem

Anne Pind

Mobil: 23 25 60 75

Mail: annepind@hotmail.dk

 

 • Kontaktperson til automat udvalget samt cafeterieudvalget.
 • Ansvarlig for rideklubbens nøgler.
 • Kontaktperson til materiel anlæg.
 • I samarbejde med staldmesteren koordinerer og planlægge arbejdsdage.
 • Vicevært på elevboligen.

Menigt medlem

Camilla Christensen

Mobil: 20 63 84 18

Mail: cdc@aumaison.dk

 • Kontaktperson til sponsorudvalget.
 • Holde sponsorerne ajour på hjemmesiden.
 • Løbende checke at hjemmesiden er ajour med informationer.
 • Løbende ad hoch opgaver.
 • Kontaktperson til freelance underviserne.

Referent
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub

 

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 22. januar 2014

Dato: Onsdag den 22. januar 2014, kl. 19.30.
Sted: Hos Christian Markussen, Højbjerg
Deltagere: Helle Schjødt, Christian Markussen, Anne Pind, Mette Thomsen, Camilla Christensen samt Tina Østergaard. Tillige var Georg tilstede.

Agenda:

1. Information fra daglig leder:

a. Status daglig stalddrift:

Georg oplyste, at vi netop i går d. 21.januar har fået kørt ny supplerende bund i begge haller. Det gik rigtig fint. Der er således ca. 12 cm. materiale på nu ved måling fra fast bund, hvilket Georg mener, er rigtig fint. Bundene er desuden blevet rettet af.

Georg nævnte magnesium klorid, som en mulighed at sprede på bundene, for at de ikke skulle fryse for os. Der blev snakket lidt frem og tilbage herom, og eftersom produktet er forholdsvis dyrt i indkøb, besluttedes det, at vi lige afventer ”vejrudsigten”, idet Georg mente, at vi kan få det forholdsvis hurtigt, hvis det bliver aktuel.

Efterfølgende, efter bestyrelsesmødet, er det blevet besluttet, at magnesium klorid er nødvendigt nu og er således bestilt.

Desuden oplyste Georg, at folk fra SI havde været på besøg, da de skulle have en elektriker til at give et bud på opsætning af andet lys i den store hal, således at det bliver billigere i drift.

Georg talte desuden med SI angående placering af møddingspladsen, idet SI har fået penge fra anlægsfonden til renovering af møddingspladsen i 2014.

Desuden talte de om placering af halmvognen. Helle forslog også anlæggelse af ride-sti langs den lille ridehal dvs. bagom – til den store ridehal, så ”trafikken” kommer væk fra den asfalterede vej. Der blev talt om, at stien ikke skulle ligge helt op ad den lille ridehal, således at det forstyrrede elev-undervisningen. Der blev nævnt, at der jo er plads ”at gi af”, således at den kunne rykkes ud.

Georg vil – som nævnt i sidste referat – desuden tale med dem om reparation af vasken i kortstalden.

Tillige blev det bestemt, at Georg kontakter tømrer for reparation af pumper på døren til cafeteriet ved gangen ind til toiletterne samt til yderdøren til privatstalden.

HUSK – går der ting i stykker – fx carabinhage, opbindere, led på foldene m.v. så sig det til Georg med det samme, så vi kan få det lavet/alternativ sms ham, hvis han ikke er at finde i stalden.

Anne Pind foreslår, at vi får gennemgået hegnene/ledene rundt om foldene. Georg oplyste, at det skal gøres til en arbejdsdag til foråret.

Chr. har købt 8 spring-støtter jf. sidste referat.

b. Boks-status – HERUNDER belægning på bokse

Der er p.t. 2 ledige bokse. Alle græsfolde er fuldt udlejet. Mette Thomsen sender besked til webmaster om, at der p.t. er ledige bokse hos os.

 

2. Økonomi / Budget opfølgning:

Christian oplyste, at regnskabet for 2013 ser fornuftigt ud. Han gennemgik kort, hvad der har været udfordringen i 2013 m.v. Desuden oplyste han, at stævner, cafeteriet, automaten samt fest har bidraget med kr. 94.000 i 2013 – det er så flot.

Vi kommer ud med et overskud på ca. 32.000 i 2013 – meget flot set i lyset af bl.a. belægningsudfordringen med bokse i 2013 samt stor afgang/udskiftning af elevheste.

 

3. Personale:

Vi har ansat en ny dyrepasser-elev mere. Han hedder Daniel og har været her en uges tid nu. Han skal i skole nu, så han er på stedet, når Natasja skal af sted på skole.  

Ditte Marie, der har formiddagsarbejde i stalden på ugens hverdage, holder hos os til 1. marts 2014. Vi siger tak for godt samarbejde og ønsker hende held og lykke fremover. Der skal således findes ny personale til dette arbejde, hvilket vi p.t. er i gang med.

 

4. Udendørsbaner – søgning af tilskud:

Helle oplyste, at vi har fået tilskud på kr. 28.000 fra anlægspuljen hos Århus Komme til sikkerhedshegn. Rideskolen skal så selv betale tilsvarende beløb for at modtage tilskuddet. Tilskuddet skal bruges i 2014 – ellers skal der søges igen.

Der blev igen snakket om svellerne på de udendørs baner – at de bliver lagt fast, så vi får styr på sandet før opsættes af sikkerhedshegn m.v., samt hvorledes sikkerhedshegnet skal opsættes og skal det på alle sider m.v.

Christian foreslog, at der bliver nedsat et udvalg, der tager et kig herpå, at der bliver taget kontakt til sagkyndige folk herom, hvad det koster m.v., hvorefter der vendes tilbage med et oplæg herpå. Georg deltager heri, ligesom Georg prøver at tage fat i et par personer, der måske kunne være interesseret.

Det er den nederst sandbane, der skal laves først.

 

5. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:

I forbindelse med opbevaring af hestepas kan det oplyses, at Mette er i gang med at bestille hængelåse hjem. Når hængelåsene er modtaget, sætter Mette opslag op.

Der er kommet navn på alle skabene.

Christian oplyste, at der er bestilt 75 whiteboard tavler – til beskeder på hver boks jf. referatet af 27. november 2014. Disse opsættes snarest – så husk indkøb af egnet pen hertil… :)

 

6. Kommende generalforsamling – hvem er på valg, indkald m.v.

Datoen blev fastsat til onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.00. Tina sørger for at maile indkaldelsen til Elisabeth, idet indkaldelsen bliver udsendt på mail. Tina sætter opslag op i staldene.

 

Følgende er på valg:

Christian Markussen er på valg og modtager genvalg.
Mette Thomsen er på valg og modtager genvalg.
Tina Østergaard er på valg og modtager genvalg.

 

7. Sikkerhed:

Intet nyt.

 

8. Elevundervisning/rideskole:

Der er kommet 3 nye elevheste – 2 er købt og en er til låns.
Pyrus – 9 års vallak, st. 1,64 cm.
Filur – 14 års vallak, st. 1,57 cm.
Og lånehesten Lui – 9 års vallak, st. 1,70 cm.
Chokolat er ikke hos os mere, og Steffie afventer afhentning.

 

9. Privat undervisning:

Intet nyt.

 

10. Certificering:

Intet nyt.

 

11. Udvalg:

OPFORDRING: Mette Thomsen opfordrede til, at til den kommende generalforsamling, skal folk overveje, om de kunne tænkte sig at hjælpe til arrangement af både spring- og dressur stævner. Vi mangler virkelig folk til dette – så tænk endelig over det og meld jer :)
Det er en stor indtægt, som vi mister i klubben, hvis vi ikke får disse stævner på Skåde.

 

12. Indkomne forslag:

Mette Thomsen har modtaget en henvendelse fra en cyklist, som kører på cykel-stien mellem vejen fra rideklubben og hen til Hørret Skov. Cyklisten mener, det er et problem, at der ligger hestepærer – specielt nu her, hvor det er mørkt og også nu, hvor der er frost. Farligt med de hårde ”knolde”.

Vi skal derfor opfordre til, at man får sin hest ind i rabatten, når den skal gøde, tak.

 

13. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.:

Anne og Mette var i december 2013 til distriktsrådsmøde på Vilhelmsborg. Bl.a. blev det nævnt, at der kommer nye regler for springstævner, som betyder, at det fremadrettet bliver sådan, at klasser op til sværhedsgrad 0 (på alle niveauer) bliver udbudt som metode B0 og S4. Dvs. at der skal være en stildommer med til at dømme klassen. Der er i øjeblikket ingen fungerende stildommere i distriktet, men der har været afholdt et kursus for interesserede. Der kan bruges uautoriserede stildommere til metode S4, indtil der er uddannet flere dommere. Ændringen træder i kraft 1. januar 2014. 
 
Mette oplyste desuden, at vi ikke har meldt ind til nogle distriktsstævner for 2014, hverken dressur eller spring - vi har INGEN, der p.t. kan stå for disse stævne i 2014. I stedet for opfordres der til at der laves klub-stævner. Der skal simpelthen flere på banen til at lave stævner – både distriktsstævner og klubstævner – jf. også ovennævnte opfordring under pkt. 11. Når vi har et hold, der har styr på tilrettelæggelsen af klubstævner, så kan vi igen melde ind til distriktsstævnerne.

Så kom ud af busken, det er gode penge for klubben, og det gavner sammenholdet og klubånden.

Mette sætter opslag op, at der kommer et gratis kursus i stævne-programmet på Vilhelmsborg den 01.02.2014 kl. 9 til 17. Henvendelse til Mette herom, hvis du vil deltage.
Nye kalendere for 2014 er hængt op i staldene - er opdateret med datoer for arrangementer for elevskolen og klubben." 

 

14: Sponsor / ekstra indtægter – sponsorpriser:

Camilla arbejder fortsat hermed, og det blev besluttet, at hun udarbejder et forslag til, hvad der kan tilbydes sponsorerne for sponsor-kronerne.

 

15. Eventuelt:

Fra 01.04.2014 skal alle overgå til den nye foldkontrakt.

Georg har ansvaret for, at en ny foldkontrakt bliver oprettet til de, som stadig har den gamle version. Deadline for dette er den 01.03.2014.

Tidspunkt for konstituerende bestyrelsesmøde bliver fastlagt efter generalforsamlingen.

 

Referent:
Tina Østergaard
Sekretær, Skåde Rideklub