Indkaldelse :: Regnskab :: Indkomne forslag

Generalforsamlingen afholdes d. 9. juni

Kære medlemmer I skåde Rideklub

Grundet CORVID -19 restriktionerne er den ordinære generalforsamling udskudt til d. 9. juni.

Regnskab

Regnskab
Klik her og få adgang til Regnskab for Skåde Rideklub 2020

Indkomne forslag

Forslag 1 (Caroline Houtzager Rasmussen)
Ændring af vedtægterne, hvor det fremgår at forældre af ikke myndige medlemmer (juniormedlemmer) må deltage i generalforsamlingen og varetage deres barns interesser herunder forvalte deres stemmeret uden at denne forældre selv skal være betalende medlem. Juniormedlemmer, der er 14 år eller derover kan selv vælge, om det er dem selv eller deres forældre, der varetager deres interesser og deres stemmeret. Forældre, der vil stemmes ind i bestyrelsen, skal som minimum blive "passive medlemmer" og kan ikke gøre det via deres barns medlemskab.

 
Lige nu står der ikke noget specifikt om dette i Skåde rideklubs vedtægter hverken § 10 om generalforsamlingen eller i de andre paragraffer. Der bliver dog lagt op til i indkaldelsen at der kun er adgang for betalende medlemmer og dermed at forældre ikke må deltage i generalforsamlingen. Også bestyrelsen svarer på min og andres forespørgsel at forældre ikke må deltage jf. vedtægterne med mindre de er betalende medlemmer. Dermed indskrænker det efter min mening især junior medlemmernes mulighed for at udøve deres ret til indflydelse i klubben. En jurist fra DGI har taget stilling til netop denne problemstilling i foreningslivet da den ikke kun forekommer i rideklubber. I kan læse artiklen her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/jura/vedtaegter-og-generalforsamling/stemmeret-til-foraeldre-i-foreningen
 
Forslag 2 (Caroline Houtzager Rasmussen)
Elevskolen mangler ponyer og heste og mange af de nuværende ponyer og heste er ret gamle og skal snart på pension. Da markedet har ændret sig er det blevet nærmest umulig at finde ponyer og heste til de priser som bestyrelsen har meldt ud (maks 20.000 for en pony, maks 25.000 for en hest). Med flere ponyer og heste ville man kunne fylde holdene mere op samt lave flere partsaftaler og dermed tjene flere penge i elevskolen. Jeg foreslår at beløbet til nye ponyer og heste bliver sat op med 10.000 kr. Altså maks 30.000 for en pony og 35.000 for en hest. 
Jeg vil gerne uddybe forslagene på generalforsamlingen hvis der er brug for det og står naturligvis til rådighed for spørgsmål.
Mange hilsner,
Caroline Houtzager Rasmussen
 
Forslag 3 (Camilla Dybdal Christensen)
Da springrytterne er de eneste, der ikke automatisk har lov til at få undervisning på en Walber bane, vil jeg gerne stille forslag om mulighed for dette. Jeg foreslår derfor, at vi giver springrytterne mulighed for at få undervisning på en af Walber banerne minimum en gang om ugen, dvs enten tirsdag eller torsdag. 

Mvh Camilla

Forslag 4 (Susanne Lykkegaard Døssing, Jette Lyngby, Karin Galatry, Irene Allerslev Jensen, Michela Lykkegaard Døssing og Henriette Bjerregaard)
Det stilles til forslag, at rideskoleelever, som ikke er parter, som det sidste års tid trofast har betalt mange 1000 kr for undervisning og ridetid, som de ikke har fået pga corona-restriktioner, fritages for at betale medlemskab med opkrævning i april 2021.   

Baggrund for forslag: 
 • Rideskoleleder har gennem efteråret fortalt, at rideskoleholdene er fuldt besatte og at der er venteliste, hvorfor budget for 2020 må formodes at være nået. 
 • I bestyrelsesreferat fra d. 26.01-2021 er taget til referat ifht årsregnskab, at rideskolen "er kommet hæderligt ud af året".
 • Rideskoleelever, som ikke er parter, har i mange måneder INTET fået for deres betaling - hverken undervisning eller ridetid. Derudover har ridetiden i perioder været reduceret.
 • Rideskolen har i corona-nedlukningerne haft en væsentlig besparelse ifht lønninger af undervisere, da der ikke har måtte undervises i de måneder, hvor rideskolen har været nedlukket.    
Mvh
Susanne Lykkegaard Døssing, Jette Lyngby, Karin Galatry, Irene Allerslev Jensen, Michela Lykkegaard Døssing og Henriette Bjerregaard

Indkaldelse til generalforsamling i Skåde Rideklub

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Skåde Rideklub til generalforsamling.

Dato: Onsdag d. 10. marts 2021
Sted: Skåde Rideklubs cafeteria/rytterstue
Udsendt:mandag d. 20.januar 2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Kassererens beretning

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Uddeling af præmier til vindere af ranglisterne

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Bestyrelsen består af:

 • Mette Thomsen

 • Christian Markussen

 • Anne Pind

 • Linda Raufort

Følgende er på valg:

 • Anne Pind og Linda Raufort
 • Anne Pind modtager genvalg, Linda Raufort modtager ikke genvalg
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen – Der er ingen suppleanter i dag Valg af udvalgsformænd
  a)  Aktivitetsudvalg
  b)  Festudvalg
  c)  Sports/stævne udvalg
  d)  Juniorudvalg
  e)  Materieludvalg
  f)  Cafeteriaudvalg
  g)  Automatudvalg
  h)  Sponsorudvalg
  i)  Hjemmesideudvalg

 2. Valg af 2 revisorer

 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Ridefonden AROS

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Eventuelt

Indsendte forslag jf. pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 24. februar 2021. Disse skal mailes til formand, Mette Thomsen på mettestenloekke@live.dk.

Det reviderede regnskab samt evt. indkomne forslag vil være tilgængelige for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

Desuden bemærkes det, at generalforsamlingen kun er åben for betalende medlemmer af Skåde Rideklub, hvilket kontrolleres ved indgangen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen