Indkaldelse :: Regnskab :: Indkomne forslag

Regnskab

Klik her og få adgang til Regnskab for Skåde Rideklub 2019

Der er ikke indkommet forslag inden for fristen den 26.02.2020 til bestyrelsen til generalforsamlingen

Indkaldelse til generalforsamling i Skåde Rideklub

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Skåde Rideklub til generalforsamling.

 

Dato:          Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00
Sted:          Skåde Rideklubs cafeteria/rytterstue
Udsendt:     Mandag d. 20. januar 2020

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Formandens beretning

3)      Kassererens beretning

4)      Behandling af indkomne forslag

5)      Uddeling af præmier til vindere af ranglisterne

6)      Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af:

 • Mette Thomsen
 • Christian Markussen
 • Anne Pind
 • Sif Pedersen
 • Linda Raufort
 • Tina Østergaard

Følgende er på valg:

 • Mette Thomsen, Christian Markussen, Sif Pedersen samt Tina Østergaard.
 • Mette Thomsen og Christian Markussen modtager genvalg.
 • Sif Pedersen og Tina Østergaard modtager ikke genvalg. 
 • Linda Raufort og Anne Pind er ikke på valg.

7)      Valg af suppleanter til bestyrelsen – Fie Hofman og Line Holm Thomsen er suppleanter i dag. Fie Hofmann modtager genvalg. Line Holm Thomsen modtager ikke genvalg.

8)     Valg af udvalgsformænd

 • Aktivitetsudvalg
 • Festudvalg
 • Sports/stævne udvalg
 • Juniorudvalg
 • Materieludvalg
 • Cafeteriaudvalg
 • Automatudvalg
 • Sponsorudvalg
 • Hjemmesideudvalg

9)    Valg af 2 revisorer

10)   Valg af bestyrelsesmedlemmer til Ridefonden AROS

11)   Fastsættelse af kontingent

12)   Eventuelt

Indsendte forslag jf. pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 26. februar 2020. Disse skal mailes til følgende i bestyrelsen til vores formand, Mette Thomsen på mettestenloekke@live.dk.

Det reviderede regnskab samt evt. indkomne forslag vil være tilgængelige for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse via dette link: Regnskab

Desuden bemærkes det, at generalforsamlingen kun er åben for betalende medlemmer af Skåde Rideklub, hvilket kontrolleres ved indgangen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen