Indkaldelse :: Regnskab :: Indkomne forslag

Generalforsamlingen udskudt pga. Corona situationen

Kære medlemmer I skåde Rideklub

Grundet CORVID -19 restriktionerne er vi desværre nødsaget til at udskyde vores ordinære general.

En ny dato vil blive varslet med 3 ugers varsel, når restriktionerne tillader det.

 

MVH

Bestyrelsen

Regnskab

Klik her og få adgang til Regnskab for Skåde Rideklub 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Skåde Rideklub

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Skåde Rideklub til generalforsamling.

Dato: Onsdag d. 10. marts 2021
Sted: Skåde Rideklubs cafeteria/rytterstue
Udsendt:mandag d. 20.januar 2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Kassererens beretning

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Uddeling af præmier til vindere af ranglisterne

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Bestyrelsen består af:

 • Mette Thomsen

 • Christian Markussen

 • Anne Pind

 • Linda Raufort

Følgende er på valg:

 • Anne Pind og Linda Raufort
 • Anne Pind modtager genvalg, Linda Raufort modtager ikke genvalg
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen – Der er ingen suppleanter i dag Valg af udvalgsformænd
  a)  Aktivitetsudvalg
  b)  Festudvalg
  c)  Sports/stævne udvalg
  d)  Juniorudvalg
  e)  Materieludvalg
  f)  Cafeteriaudvalg
  g)  Automatudvalg
  h)  Sponsorudvalg
  i)  Hjemmesideudvalg

 2. Valg af 2 revisorer

 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Ridefonden AROS

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Eventuelt

Indsendte forslag jf. pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 24. februar 2021. Disse skal mailes til formand, Mette Thomsen på mettestenloekke@live.dk.

Det reviderede regnskab samt evt. indkomne forslag vil være tilgængelige for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

Desuden bemærkes det, at generalforsamlingen kun er åben for betalende medlemmer af Skåde Rideklub, hvilket kontrolleres ved indgangen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen