Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Skåde Rideklub

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Skåde Rideklub til generalforsamling.

 

Dato:          Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00
Sted:          Skåde Rideklubs cafeteria/rytterstue
Udsendt:     Mandag d. 20. januar 2020

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Formandens beretning

3)      Kassererens beretning

4)      Behandling af indkomne forslag

5)      Uddeling af præmier til vindere af ranglisterne

6)      Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af:

 • Mette Thomsen
 • Christian Markussen
 • Anne Pind
 • Sif Pedersen
 • Linda Raufort
 • Tina Østergaard

Følgende er på valg:

 • Mette Thomsen, Christian Markussen, Sif Pedersen samt Tina Østergaard.
 • Mette Thomsen og Christian Markussen modtager genvalg.
 • Sif Pedersen og Tina Østergaard modtager ikke genvalg. 
 • Linda Raufort og Anne Pind er ikke på valg.

7)      Valg af suppleanter til bestyrelsen – Fie Hofman og Line Holm Thomsen er suppleanter i dag. Fie Hofmann modtager genvalg. Line Holm Thomsen modtager ikke genvalg.

8)     Valg af udvalgsformænd

 • Aktivitetsudvalg
 • Festudvalg
 • Sports/stævne udvalg
 • Juniorudvalg
 • Materieludvalg
 • Cafeteriaudvalg
 • Automatudvalg
 • Sponsorudvalg
 • Hjemmesideudvalg

9)    Valg af 2 revisorer

10)   Valg af bestyrelsesmedlemmer til Ridefonden AROS

11)   Fastsættelse af kontingent

12)   Eventuelt

Indsendte forslag jf. pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 26. februar 2020. Disse skal mailes til følgende i bestyrelsen til vores formand, Mette Thomsen på mettestenloekke@live.dk.

Det reviderede regnskab samt evt. indkomne forslag vil være tilgængelige for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse via dette link: Regnskab

Desuden bemærkes det, at generalforsamlingen kun er åben for betalende medlemmer af Skåde Rideklub, hvilket kontrolleres ved indgangen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen