Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Skåde Rideklub

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Skåde Rideklub til generalforsamling.
Indkaldt d
en 26.01.2018

Afholdes onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00 i Skåde Rideklubs cafeteria/rytterstue.

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Kassererens beretning

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Uddeling af præmier til vindere af ranglisterne

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af:

 • Mette Thomsen

 • Christian Markussen

 • Anne Pind

 • Sif Pedersen

 • Linda Raufort

 • Tina Østergaard

  Følgende er på valg:

  • Mette Thomsen, Christian Markussen, Sif Pedersen og Tina Østergaard. De modtager alle genvalg.

  • Linda Raufort og Anne Pind er ikke på valg.

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen – der skal vælges 2

 2. Valg af udvalgsformænd

  1. Aktivitetsudvalg

  2. Festudvalget

  3. Sportsudvalg

  4. Juniorudvalg

  5. Materiel udvalg

  6. Cafeteria udvalg

  7. Automatudvalg

  8. Sponsorudvalg

 3. Valg af 2 revisorer

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Aros

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Eventuelt

Indsendte forslag i forbindelse med pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 6. marts 2018. Bedes mailet til Tina, tina@avitech.dk.

Bemærk venligst, at ønsker du ikke at fortsætte som medlem af Skåde Rideklub i 2018, skal du kontakte Elisabeth Hansen på mail elisabethhansen11@gmail.com-. Alle, der har afmeldt skolehold i løbet af medlemsåret, bliver automatisk udmeldt inden 1.april.

Desuden bemærkes det, at generalforsamlingen kun er åben for betalende medlemmer af Skåde Rideklub. Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

Indkaldelse til generalforsamling i Skåde Rideklub

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Skåde Rideklub til generalforsamling.

Dato:                   Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00

Sted:                   Skåde Rideklubs cafeteria/rytterstue. 

Dagsorden:

1)       Valg af dirigent

2)       Formandens beretning

3)       Kassererens beretning

4)       Behandling af indkomne forslag

5)       Uddeling af præmier til vindere af ranglisterne

6)       Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af:

 • Mette Thomsen
 • Christian Markussen
 • Anne Pind
 • Frank Jensen
 • Linda Raufort
 • Tina Østergaard

Følgende er på valg:

 • Frank Jensen er på valg

7)       Valg af suppleanter til bestyrelsen – der skal vælges 2

8)       Valg af udvalgsformænd

a)      Aktivitetsudvalg

b)     Festudvalget

c)      Sportsudvalg/stævneudvalg

d)     Juniorudvalg

e)     Materiel udvalg

f)      Cafeteria udvalg

g)     Automatudvalg

h)     Sponsorudvalg

9)     Valg af 2 revisorer

10)   Valg af bestyrelsesmedlemmer til Aros

11)   Fastsættelse af kontingent

12)   Eventuelt

Indsendte forslag i forbindelse med pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 19. februar 2016

Bemærk venligst, at ønsker du ikke at fortsætte som medlem af Skåde Rideklub i 2016, skal du kontakte Elisabeth Hansen på mail elisabethhansen11@gmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling i Skåde Rideklub

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Skåde Rideklub til generalforsamling.

Dato:                   Onsdag den 2. marts 2016 kl. 19.00

Sted:                   Skåde Rideklubs cafeteria/rytterstue.

Dagsorden:

1)       Valg af dirigent

2)       Formandens beretning

3)       Kassererens beretning

4)       Behandling af indkomne forslag

5)       Uddeling af præmier til vindere af ranglisterne

6)       Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af:

 • Mette Thomsen
 • Christian Markussen
 • Anne Pind
 • Frank Jensen
 • Linda Raufort
 • Tina Østergaard

Følgende er på valg:

 • Mette Thomsen – modtager genvalg
 • Christian Markussen – modtager genvalg
 • Tina Østergaard - modtager genvalg
 • Anne Pind – modtager genvalg
 • Linda Raufort er på valg
 • Frank Jensen er på valg

7)       Valg af suppleanter til bestyrelsen – der skal vælges 2

8)       Valg af udvalgsformænd

a)      Aktivitetsudvalg

b)     Festudvalget

c)      Sportsudvalg

d)     Juniorudvalg

e)     Materiel udvalg

f)      Cafeteria udvalg

g)     Automatudvalg

h)     Sponsorudvalg

9)     Valg af 2 revisorer

10)   Valg af bestyrelsesmedlemmer til Aros

11)   Fastsættelse af kontingent

12)   Eventuelt

Indsendte forslag i forbindelse med pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 19. februar 2016

Bemærk venligst, at ønsker du ikke at fortsætte som medlem af Skåde Rideklub i 2016, skal du kontakte Elisabeth Hansen på mail elisabethhansen11@gmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen