Bestyrelsesreferater 2021

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 11. maj 2021

Dato: Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 17.00
Sted: Christian Markussen, Højbjerg
Deltagere: Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind, Georg Nielsen og Linda Raufort (referent)
1. Information fra daglig leder:
• Status på daglig stalddrift
Vi har haft halm længere frem end vi plejer. Vi slipper normalt op midt april, men har halm til hen midt i maj. Det er godt, fordi vi så har en kortere periode hvor vi skal betale dyrt for halm.
Georg søger tilbud på nedvaskning af staldene.
Det er ved at være sæson for at åbne vinduer igen. Husk vinduet må ikke være åbent når boksen er tom. Som noget nyt, er vinduet ikke lukket ved aftenstid, lukker staldpersonalet ved aftenfordring.
• Boks-status
Vi har et par ledige bokse. Tag fat i staldmesteren, hvis I er interesseret.
• Status folde
Alle græsfolde er udlejet.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:
To do: Udbedring af gulv i vandspiltov
Ansvar: Christian kontakter AROS
Status: Georg skal indhente tilbud, som AROS vil vurdere
Forventes færdigt: Ultimo 2020. Georg følger op.
11.05.21 – sagen ligger ved AROS der er ved at finde et tilbud.


3. Økonomi / Budget opfølgning
Vi følger budgettet. Vi er nødt til at sætte et beløb af til elevheste. At vi følger budgettet, handler dog om at vi så vidt muligt har lejet boksene ud.
Vi har en opsigelse på ét af værelserne. Det ser ud til at vi måske kan få det lejet ud hurtigt. Det er også med til at vi følger budget.

Vi har fået ny ansvarlig for automaten. Tak til Marika for indsatsen de senere år. Det er nu Jens Falch Olesen der er ansvarlig for indkøb og opfyld af automaten. Det er dejligt han vil påtage sig denne store frivillige opgave.

Vi har fået mobilepay, som kan bruges fremover til stævnerne, cafeteriaet og bazaren.
398923 Rideklubben. Kan eksempelvis bruges af Georg til betaling for en ekstra pakke spåner og lignende
722385 Nummeret til Bazaren – hvis du køber noget af det der er til salg i rytterstuen
912300 Nummeret til Cafeteriaet
851103 Stævne nummer. Til eksempelvis boksleje, eftertilmeldinger og
lignende

4. Ridebaner
Georg harver så vidt muligt alle banerne hver dag, dog undtaget hvis de ikke har været brugt meget.
Vi vil rigtig gerne have lavet den nederste sandbanen (springbanen) til en bane med walber fiberbund. Det kræver sponsorer i stor stil. Alle der har ideer må meget gerne melde ind til bestyrelsen.

5. Personale
Det fungerer fint for tiden.

6. Rideskolen
Vi vil rigtig gerne have flere heste til rideskolen. Hvis I hører om nogen der har en sød hest eller pony til salg, så tag fat i Christian fra bestyrelsen. Vi mangler rigtig meget!
Rebecca har haft møde med DRF omkring inddragelse af ridemærker i undervisningen.
Resten af punkterne gennemgås blot af bestyrelsen.

7. Privat undervisning
Søren Valentin underviser næsten hver onsdag formiddag. Jimmy underviser tirsdag og torsdag aften.
Hvis der skal undervises på andre tidspunkter, skal det koordineres med Mette, så der ikke er for mange ting der falder oven i hinanden.
Springundervisning i perioden 1. maj til medio september, foregår på nederste sandbane alternativt græsbanen. Er det ikke muligt at springe på de to baner tirsdag og torsdag til springundervisning, er det muligt at flytte springningen til elevbanen om søndagen. Skal dog fortsat koordineres med Mette, så det ikke falder sammen med andre aktiviteter.

8. Certificering
Intet nyt

9. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

10. Sikkerhed
Vi skal indskærpe, at coronarestriktionerne fortsat skal overholdes. Husk mundbind der dækker næse og mund indendøre. Sprit af. Hold afstand. Skulle vi risikere en kontrol, er der både bøde til den enkelte og til klubben. Det er klubben på ingen måder interesseret i. Lad os hjælpe med at passe på hinanden.

11. Nyt fra distriktet / DRF
Mette deltager i online distriktsrådsmøde 12. maj 2021

12.

13. Udvalg
Intet nyt

14. Markedsføring / PR
Intet nyt

15. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.
Der er springstævne 5. og 6. juni.
Generalforsamling indkaldes igen. Denne gang onsdag d. 9. juni kl. 19.00. Der er dressurstævne

19. og 20. juni.
Ridelejeren i uge 26 er fuldt booket.

16. Sponsor /ekstra indtægter – sponsorpriser
Ansøgning til DRF - #aktivesammeniridesporten puljen. 10.000,- kr. til familiedag. Afventer svar.

17. Eventuelt
Generalforsamling 9. juni. Der indkaldes separat. Den valgte bestyrelse aftaler konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.
Der er taget kontakt til Aarhus Kommune med henblik på at finde ud af, om skiltningen i Hørret Skov er gældende i forhold til stier der må rides på og stier der ikke må rides på. Afventer svar.

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 16. marts 2021

Dato: Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 17.00
Sted: Christian Markussen, Højbjerg
Deltager: Christian, Mette, Georg og Linda.
Afbud: Anne

1. Information fra daglig leder:

 • Status på daglig stalddrift
  Tingene er kørt fint under Georgs barsel.
  Staldene vaskes ned i sommerferien. Ridehallerne vaskes ikke i år. Georg får tilbud hjem.

 • Boks-status
  Lige nu er der en enkelt ledig pony boks. Ellers er alt fyldt op.

 • Status folde
  Der er to ledige græsfolde. Nogle flyttes lidt op. Planen over foldene revideres op til den nye sæson. Hvis der er interesse for at leje en fold, så kontakt Georg.

  2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde:
  To do: Ansvar: Status: Forventes færdigt:

 1. Økonomi / Budget opfølgning

  Vi er med på budget 2021. Der har været lidt færre indtægter end forventet. Der mangler et par regninger på dyrlæge og reparation af maskinen.

 2. Ridebaner

  Priserne på vores ridehuskort justeres. Årsagen er, at prisen på vedligehold af bundene, tager mere af vores økonomi.
  Nye priser er:
  200,- kr. om måneden for undervisning én gang om ugen.

  500,- kr. om måneden for fri ridehuskort.

   

Udbedring af gulv i vandspiltov

Christian kontakter AROS

Georg skal indhente tilbud, som AROS vil vurdere

Ultimo 2020. Georg følger op.
26.01.21 
– sagen ligger ved AROS der er ved at finde et tilbud.

Vores bomme har ikke godt af at ligge på jorden udenfor. Når der har været brugt bomme, skal de lægges op på vognen efter brug. Få evt. vognen hen hvor der bruges bomme oftest.

 1. Personale

  Vi får hjælp fra et par samfundstjenere den kommende tid, der skal hjælpe med arbejdet på Skåde.

  Personalet skal huske at sikre, at boksdørene er ordentligt lukket, især om aftenen. Staldmesteren indskærper dette.

  Personalet må ikke bære headset, earpods og lignende under arbejde i stalden. Det er for farligt. Staldmesteren indskærper dette.

 2. Rideskolen

  Baronen er nået til sin sidste tid. Ham tager vi pænt afsked med snart. Der er kommet en ny hest Amadeus.

  På grund af den manglende undervisning under corona nedlukning, har vi ekstraordinært besluttet at der er undervisning i rideskolen hen over påsken. Altså både dagene op til påske, men også på helligdagene torsdag, fredag, lørdag og mandag. Der sendes besked ud til alle rideskole elever via klubmodul.

  Ridelejr i uge 26
  Hestene holder ferie i uge 27, 28 og 29
  Hestene trænes op af parterne i uge 30 
  – hestene skal hentes på marken og lukkes ud op på marken efter ridning.
  Ekstraordinært 
  – også på grund af corona – starter Rideskolen op i uge 31 – ugen før skolerne, så der er mulighed for en uges ekstra ridning.

  Resten af punkterne gennemgås blot af bestyrelsen.

 3. Privat undervisning

  Der arbejdes på at Søren Valentin kommer og underviser en fast formiddag om ugen. Tjek eventuelt facebook gruppen ’Medlemmerne på Skåde Rideklub’, der kommer besked når det ligger fast.

 4. Certificering

  Der er ny certificeringsordning. Vi afventer Dansk Rideforbund

 5. Indkomne forslag

  Evaluering af eftermiddagsfoldordning. Der er p.t. ingen tilmeldte. Vi fortsætter ordningen, da der kan komme efterspørgsel når vejret bliver bedre.

  Evaluering af springning i den lille ridehal om søndagen: Vi fortsætter med nuværende ordning. Der sættes seddel op på porten til den lille ridehal til booking.

 1. Sikkerhed

  Det indskærpes for ALLE medlemmer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bære headset, earpods og lignende på Skåde – både ridende, gående og under arbejde. Man kan ikke høre farlige situationer der kan ske omkring én.

  Der køres ALT for stærkt på vejen op imod rideskolen. Alle bedes være opmærksomme og sænke farten. Især fra ridebanen og frem til gårdspladsen, hvor der er 10 km hastighedsbegrænsning. Der bliver delt flyers ud i nærmeste fremtid.

 2. Nyt fra distriktet / DRF

  Intet nyt

 3. Udvalg

  Intet nyt

 4. Markedsføring / PR

  Intet nyt

 5. Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.

  Der afholdes udendørs klub dressurstævne d. 10. og 11. april. Der vil ikke være cafeteria. Der henvises til automaterne.

 6. Sponsor /ekstra indtægter – sponsorpriser

  Intet nyt

 7. Eventuelt

  Vi er endnu ikke i stand til at fastsætte dato for generalforsamlingen, da vi følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Vi sender indkaldelse ud til alle medlemmer med 3 ugers varsel, så snart vi ved at vi må.

  Som det ses af den tidligere fremsendte indkaldelse til generalforsamlingen, så mangler der bestyrelsesmedlemmer. Benyt evt. ventetiden til at kontakte én af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, hvis du er interesseret i at høre mere.

  Næste møde 11. maj 2021 – hos Christian

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 26.01.2021

Dato:     Onsdag d. 26. januar 2021 kl. 17.00 
Sted:     Christian Markussen, Højbjerg

Deltager:Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind, Georg Nielsen (daglig leder), Linda Raufort (referent)

1. Information fra daglig leder

Status på daglig stalddrift 
Coronaretningslinjerne bliver overholdt – stort tak til alle for indsatsen. Der er lidt udfordringer med antal i privat stalden og den store ridehal sidst på eftermiddagen. Vi opfordrer til at prøve at undgå tiden mellem 16.00 – 18.00. 

Boks-status
Stalden er fuld. Der er p.t. ikke ledige bokse.

Status folde
Der er 1 ledig græsfold. 

Antallet af jordfolde gør, at vi kan håndtere udluk i 2 holds skift.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde

To do: 

Ansvar: 

Status: 

Forventes færdigt: 

Udbedring af gulv i vandspiltov

 

 

Christian kontakter AROS

Georg skal indhente tilbud, som AROS vil vurdere

Ultimo 2020. Georg følger op.

26.01.21 – sagen ligger ved AROS der er ved at finde et tilbud.

3. Økonomi / Budget opfølgning
Det foreløbige regnskab til generalforsamlingen blev gennemgået. Vi kommer hæderligt ud af året, da rideskoleeleverne har støttet rideskolen ved fortsat at betale, selvom vi har været lukket ned. Det er vi rigtig glade for i bestyrelsen. Vi har også fået lidt mere i aktivitetstilskud fra kommunen, som har støttet idrætsforeninger i Aarhus ved at opretholde og øge aktivitetstilskud. Til gengæld har der været færre indtægter fra stævner og andre aktiviteter.

4. Ridebaner 

Vi har fået fyld på indendørsbanerne og har også bestilt en afretning af udendørsbanerne, som vil blive foretaget i løbet af foråret.

Den lille hal er tom om søndagen. Den må bruges af privatryttere til bomtræning og springning. Der sættes en seddel op på porten med tidsbestilling. Oprydning skal ske umiddelbart efter springningen/bom træningen.

Springmateriel skal håndteres med handsker. Der må fortsat ikke være mere end 5 personer i ridehallen, der må ikke være undervisning og der skal bæres mundbind ved arbejde fra jorden. Ryttere under 18 år skal have en voksen til stede. Dette er en forsøgsordning under corona restriktionerne.

5. Personale
Staldmesteren forventes at holde barselsorlov og ferie fra 15. februar og 4 uger frem. Medio marts forventes han at han er tilbage. Der kommer en plan for hvem der kan kontaktes i perioden.

6. Rideskolen
Vi vil rigtig gerne have 3-5 flere elevheste/-ponyer. Vi vil gerne have et par ekstra, men der er også et par af de nuværende rideskoleheste der er ved at være klar til pension. 

Rideskolelederen er fraværsmeldt frem til hendes fødsel. Hvorefter hun går på barsel. Rebecca tager over på voksen- og springhold. Olivia tager børneholdene.

Der er lavet en facebook gruppe for rideskolen ’Skåde rideklub – rideskolen’. Der laves en ugentlig quiz med mulighed for at vinde en præmie. Tiltaget løber så længe der er corona nedlukning. Vi forsøger at finde noget der kan interessere rideskoleeleverne under nedlukningen som tak for den fortsatte støtte. 

Vi følger coronaudviklingen nøje. Vi glæder os til rideskolen kan komme i gang igen, men vi følger naturligvis regeringens anbefalinger.

Resten af punkterne gennemgås blot af bestyrelsen.  

7.Privat undervisning 
Den undervisning der kan være udendørs er lidt sporadisk, da banerne er frosne

8. Certificering
Intet nyt til punktet.

9. Indkomne forslag 
Der er kommet forslag om at man kan tilkøbe forskellige ydelser i forbindelse med foldordning. Eksempelvis at få gamacher på/af, dækken på/af før og efter foldtid og evt. fluemaske på inden udluk.

Det er besluttet, at følgende ydelser kan tilkøbes: 

Klokker eller fluemasker af og på 100,- pr. måned pr. ting. 

Gamacher af og på 200,- kr. pr. måned. 

Dækkener af og på 300,- kr. pr. måned. 

Ydelserne kan kun tilkøbes for hele måneder. 

Priserne er sat efter forventet tidsforbrug for personalet. Kontakt staldmesteren for bestilling.

Vi har fået en henvendelse fra Sølund, som gerne vil have nogen til at køre deres rideundervisning for beboerne. Opgaven består i koordinering og planlægning og afvikling af ridetilbud på Sølund, for Sølunds beboere og med heste Sølund har lejet ind til formålet. Vi ser os ikke i stand til at håndtere denne opgave og byder derfor ikke ind på den.

10.Sikkerhed 
Husk at springning for ryttere under 18 år, kun kan foregå hvis der er en person over 18 år til stede.

11.Nyt fra distriktet / DRF
Online møde om stævneplanlægning i 2021. Helle og Mette deltager.

Hvis du er interesseret i at hjælpe med stævner, så tag fat i Helle og Mette i forhold til dressurstævner. Tag fat i Christina Kronborg hvis du vil hjælpe med springstævner.

12.Udvalg
Intet nyt til punktet.

13.Markedsføring / PR 
Vi vil annoncere efter elevheste på de sociale medier.

14.Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.
Ridelejer bliver i uge 26. 28. juni til 2. juli 2021 – forudsat vi må afholde den.

15.Sponsor /ekstra indtægter – sponsorpriser 
Rideskolen og rideklubben er ikke berettiget til nogle former for hjælpepakker fra regeringen i forbindelse med corona nedlukning. Kun hvis vi sender personale hjem, kan vi være berettiget til lidt hjælp. 

Da vi ikke kan undvære personalet til pasning af hestene, er vi meget afhængige af at rideskoleeleverne opretholder deres pladser på holdene, for at få driften til at løbe rundt. Vi har dog forsøgt at søge midler til at lave en kontingentfri måned eller reducere kontingent under nedlukningen. Der er dog p.t. ingen fonde eller lignende der støtter drift eller ’erstatter’ kontingent.

Vi har modtaget et ekstraordinært tilskud fra Aarhus Kommune på 12.500,-. Aarhus kommune har sendt ekstra støtte til alle idrætsforeninger i kommunen der i forvejen får aktivitetsstøtte.

Vi har fået 10.000,- fra AURA Energis corona hjælpepakke. Hjælpepakken er tænkt til at dække manglende indtægter i foreningerne i AURA Energis repræsentantskabsområde. Vi har ikke kunne afholde stævner og andre aktiviteter, og har derfor ikke haft de ekstra indtægter vi plejer. Pengene går i puljen til indkøb af ny pony til rideskolen.

16.Eventuelt  
Der indkaldes til generalforsamling onsdag d. 10. marts 2021 kl. 19.00. Vi håber vi til den tid må afholde den slags. Vi gør opmærksom på at der er ledige pladser i bestyrelsen. Interesserede kan kontakte den nuværende bestyrelse og høre hvad det handler om.

 Næste bestyrelsesmøde – 16. marts 2021 kl. 17.00 hos Christian.