Bestyrelsesreferater 2021

Referat af bestyrelsesmøde Skåde Rideklub 26.01.2020

Dato:     Onsdag d. 26. januar 2020 kl. 17.00 
Sted:     Christian Markussen, Højbjerg

Deltager:Mette Thomsen, Christian Markussen, Anne Pind, Georg Nielsen (daglig leder), Linda Raufort (referent)

1. Information fra daglig leder

Status på daglig stalddrift 
Coronaretningslinjerne bliver overholdt – stort tak til alle for indsatsen. Der er lidt udfordringer med antal i privat stalden og den store ridehal sidst på eftermiddagen. Vi opfordrer til at prøve at undgå tiden mellem 16.00 – 18.00. 

Boks-status
Stalden er fuld. Der er p.t. ikke ledige bokse.

Status folde
Der er 1 ledig græsfold. 

Antallet af jordfolde gør, at vi kan håndtere udluk i 2 holds skift.

2. Opfølgning af ”to do ting” fra sidste bestyrelsesmøde

To do: 

Ansvar: 

Status: 

Forventes færdigt: 

Udbedring af gulv i vandspiltov

 

 

Christian kontakter AROS

Georg skal indhente tilbud, som AROS vil vurdere

Ultimo 2020. Georg følger op.

26.01.21 – sagen ligger ved AROS der er ved at finde et tilbud.

3. Økonomi / Budget opfølgning
Det foreløbige regnskab til generalforsamlingen blev gennemgået. Vi kommer hæderligt ud af året, da rideskoleeleverne har støttet rideskolen ved fortsat at betale, selvom vi har været lukket ned. Det er vi rigtig glade for i bestyrelsen. Vi har også fået lidt mere i aktivitetstilskud fra kommunen, som har støttet idrætsforeninger i Aarhus ved at opretholde og øge aktivitetstilskud. Til gengæld har der været færre indtægter fra stævner og andre aktiviteter.

4. Ridebaner 

Vi har fået fyld på indendørsbanerne og har også bestilt en afretning af udendørsbanerne, som vil blive foretaget i løbet af foråret.

Den lille hal er tom om søndagen. Den må bruges af privatryttere til bomtræning og springning. Der sættes en seddel op på porten med tidsbestilling. Oprydning skal ske umiddelbart efter springningen/bom træningen.

Springmateriel skal håndteres med handsker. Der må fortsat ikke være mere end 5 personer i ridehallen, der må ikke være undervisning og der skal bæres mundbind ved arbejde fra jorden. Ryttere under 18 år skal have en voksen til stede. Dette er en forsøgsordning under corona restriktionerne.

5. Personale
Staldmesteren forventes at holde barselsorlov og ferie fra 15. februar og 4 uger frem. Medio marts forventes han at han er tilbage. Der kommer en plan for hvem der kan kontaktes i perioden.

6. Rideskolen
Vi vil rigtig gerne have 3-5 flere elevheste/-ponyer. Vi vil gerne have et par ekstra, men der er også et par af de nuværende rideskoleheste der er ved at være klar til pension. 

Rideskolelederen er fraværsmeldt frem til hendes fødsel. Hvorefter hun går på barsel. Rebecca tager over på voksen- og springhold. Olivia tager børneholdene.

Der er lavet en facebook gruppe for rideskolen ’Skåde rideklub – rideskolen’. Der laves en ugentlig quiz med mulighed for at vinde en præmie. Tiltaget løber så længe der er corona nedlukning. Vi forsøger at finde noget der kan interessere rideskoleeleverne under nedlukningen som tak for den fortsatte støtte. 

Vi følger coronaudviklingen nøje. Vi glæder os til rideskolen kan komme i gang igen, men vi følger naturligvis regeringens anbefalinger.

Resten af punkterne gennemgås blot af bestyrelsen.  

7.Privat undervisning 
Den undervisning der kan være udendørs er lidt sporadisk, da banerne er frosne

8. Certificering
Intet nyt til punktet.

9. Indkomne forslag 
Der er kommet forslag om at man kan tilkøbe forskellige ydelser i forbindelse med foldordning. Eksempelvis at få gamacher på/af, dækken på/af før og efter foldtid og evt. fluemaske på inden udluk.

Det er besluttet, at følgende ydelser kan tilkøbes: 

Klokker eller fluemasker af og på 100,- pr. måned pr. ting. 

Gamacher af og på 200,- kr. pr. måned. 

Dækkener af og på 300,- kr. pr. måned. 

Ydelserne kan kun tilkøbes for hele måneder. 

Priserne er sat efter forventet tidsforbrug for personalet. Kontakt staldmesteren for bestilling.

Vi har fået en henvendelse fra Sølund, som gerne vil have nogen til at køre deres rideundervisning for beboerne. Opgaven består i koordinering og planlægning og afvikling af ridetilbud på Sølund, for Sølunds beboere og med heste Sølund har lejet ind til formålet. Vi ser os ikke i stand til at håndtere denne opgave og byder derfor ikke ind på den.

10.Sikkerhed 
Husk at springning for ryttere under 18 år, kun kan foregå hvis der er en person over 18 år til stede.

11.Nyt fra distriktet / DRF
Online møde om stævneplanlægning i 2021. Helle og Mette deltager.

Hvis du er interesseret i at hjælpe med stævner, så tag fat i Helle og Mette i forhold til dressurstævner. Tag fat i Christina Kronborg hvis du vil hjælpe med springstævner.

12.Udvalg
Intet nyt til punktet.

13.Markedsføring / PR 
Vi vil annoncere efter elevheste på de sociale medier.

14.Aktiviteter, kurser / udvalg m.m.
Ridelejer bliver i uge 26. 28. juni til 2. juli 2021 – forudsat vi må afholde den.

15.Sponsor /ekstra indtægter – sponsorpriser 
Rideskolen og rideklubben er ikke berettiget til nogle former for hjælpepakker fra regeringen i forbindelse med corona nedlukning. Kun hvis vi sender personale hjem, kan vi være berettiget til lidt hjælp. 

Da vi ikke kan undvære personalet til pasning af hestene, er vi meget afhængige af at rideskoleeleverne opretholder deres pladser på holdene, for at få driften til at løbe rundt. Vi har dog forsøgt at søge midler til at lave en kontingentfri måned eller reducere kontingent under nedlukningen. Der er dog p.t. ingen fonde eller lignende der støtter drift eller ’erstatter’ kontingent.

Vi har modtaget et ekstraordinært tilskud fra Aarhus Kommune på 12.500,-. Aarhus kommune har sendt ekstra støtte til alle idrætsforeninger i kommunen der i forvejen får aktivitetsstøtte.

Vi har fået 10.000,- fra AURA Energis corona hjælpepakke. Hjælpepakken er tænkt til at dække manglende indtægter i foreningerne i AURA Energis repræsentantskabsområde. Vi har ikke kunne afholde stævner og andre aktiviteter, og har derfor ikke haft de ekstra indtægter vi plejer. Pengene går i puljen til indkøb af ny pony til rideskolen.

16.Eventuelt  
Der indkaldes til generalforsamling onsdag d. 10. marts 2021 kl. 19.00. Vi håber vi til den tid må afholde den slags. Vi gør opmærksom på at der er ledige pladser i bestyrelsen. Interesserede kan kontakte den nuværende bestyrelse og høre hvad det handler om.

 Næste bestyrelsesmøde – 16. marts 2021 kl. 17.00 hos Christian.