Reglementer

"Sikkerhed først" - Gratis online kursus fra DRF

”Sikkerhed først” er en af Dansk Rideforbunds 5 værdier. DRF har udarbejdet et online sikkerhedskursus, som alle bør tage. Kurset tager ca 30-45 minutter at gennemgå. Men det er tid, der er fornuftigt brugt, og vi vil gerne opfordre alle til at gå det igennem.

Link til sikkerhedskursus

Sikkerhed i Skåde rideklub

Det er vigtigt, at rammerne for klubbens medlemmer er så trygge som overhovedet muligt. Derfor er det nødvendigt, at der er stor fokus på sikkerheden i klubben. Af samme årsag er ”Sikkerhed Først” en af Dansk Ride Forbunds værdier.

For at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt af klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette.

Klubben er ansvarlig for, at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter. Ifald klubben ikke har udformet et sæt sikkerhedsregler i henhold til forbundets krav eller sikkerhedsreglerne ikke er implementeret i klubben, kan forbundet efter en skriftlig advarsel indstille klubben til eksklusion jf. forbundets vedtægter § 18.

Derfor læs og overhold sikkerhedsreglerne så vi kan forblive en klub under Dansk Ride Forbund og for din egen sikkerheds skyld!

Klubbens faciliteter generelt
Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på Skåde Rideklubs område:

- Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning

- Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten, dvs. ingen sandaler, åbne sko, bare fødder mm.

- Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet

- Ingen fører en hest uden trense eller træktov, dvs. brug altid grime med træktov eller trense

- Ingen løber eller råber i nærheden af hesten

- Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet

- Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

- Ingen anvender sporer uhæmmet

- Ingen ryger i stald eller ridehus samt ved halm- og hø-opbevaring eller i umiddelbar nærhed heraf

- Al leg er strengt forbudt i halm-laden.

Stald
- Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn

- Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

- For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil

- Heste må ikke være løse på staldgangen, undtaget er elevheste der lukkes ud og ind fra fold af personalet

- Al trafik med heste i stor stald skal foregå gennem den ”side rullende” røde/grønne port, ikke via de grå alu-porte

- Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden

- Løb og råben er ikke tilladt i stalden

- Ingen løse hunde i stalden

Ridehus/bane
- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm

- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen

- Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning, det anbefales dog at alle bruger sikkerhedsvest 

- For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil

- På ingen ridebaner må der være tilskuere til fods, kun ryttere til hest og undervisere samt evt. trækkere

- Musik under ridning foregår KUN via det opstillede anlæg i stor hal. ALDRIG via ørepropper eller lign.

- Op- og afsidning foregår i midten af cirkelvolten. Eller ved opstigningspladsen ved hal-indgangen.

- Den, der skridter har hovslaget. Ellers rides der venstre mod venstre. (Hold til højre som i trafikken). Der henvises til at tage hensyn og ikke ride flere ved siden af hinanden.

- Vis hensyn til ryttere der modtager undervisning

- Springning udenfor undervisning må kun foregå under opsyn af voksen over 18 år, og kun såfremt dette er meddelt og accepteret af de øvrige ryttere. Det er en selvfølge, at springene sættes på plads straks efter brug

- Longering: Ingen longering på sandbanen (nederste bane). Ingen longering hvor der undervises. Longearbejde henvises til lille hal, roundpen og udendørs elevbane. Der kan til nød longeres i stor hal, hvis der max. er 4 på banen, og ALLE accepterer dette

- Løse heste må kun være i den lille hal og under konstant opsyn - kun én hest ad gangen. Husk at nedrulle gardiner for spejlene

Terræn

- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm

- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen

- Færdselsloven overholdes, og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter

- Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.

- Det anbefales, at rytterne altid medbringer en mobiltelefon, når der rides ud.

Fold
- En person kan kun føre en hest ad gangen til og fra folden, undtaget herfor er personalet

- Heste, der føres på fold, skal som minimum føres i grime og træktov

- Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar

- For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil

- Staldmesteren har ansvaret for gennemgang af indhegningerne, så de altid er i forsvarlig stand

- Græsfolde og jordfolde benyttes i staldens åbningstid, altså dagstid. Ved brug af jordfold dog max. 3 timer - benyt fold-tavlen i privat stalden i weekenden
 

Når ulykken sker
o Stands ulykken

o Giv livreddende førstehjælp

o Tilkald den nødvendige hjælp

o Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.

 

Opslag med vigtigste telefonnumre findes på opslagstavlerne

Formanden informeres om ulykker, så disse kan evalueres med henblik på fremtidig forebyggelse og eventuelle ændringer i klubbens sikkerhedsvejledning

 

Vigtige tlf. nr.:

Alarm kald: 112

Vagtlægen: 70 11 31 31

Århus Politi: 87 31 14 48

Staldmester Georg: 40 53 19 89

Rideskoleleder: 60 51 78 02

Formand Lone: 26 18 17 86

 

Skåde Rideklub

Hørretvej 175

8320 Mårslet

(Revideret, marts 2022)