Elevskolen

Efterår 2021 og forår 2022

Begge dage er incl.
Juleferie 21/12-2/1
Vinterferie 14-20/2
Påskeferie 11-18/4
Bededag 13//5
Kr. Himmelfart 26/5
Pinse 6/6
Sommerferie 27/6-7/8