Certificeringsordning Dansk Ride Forbund

Certificering i Skåde Rideklub

Dansk Ride Forbunds certificeringsordning har til formål at skabe en skarp profil af forbundets klubber, så medlemmer og interessenter nemmere kan orientere sig. En certificering inden for et givent område, er således forbundets blåstempling og anbefaling af rideklubben.

Certificeringen er din sikkerhed for at rideskolen har taget aktivt stilling til bl.a. sikkerhedsforhold og daglig trivsel for såvel mennesker som dyr.

Skåde Rideklub er certificeret inden for Sikkerhed og Elevskole. 

 

Sikkerhed
Med DRF’s Sikkerhedscertificering lever klubben op til en række høje krav og standarder, der sikrer klubbens medlemmer og øvrige gæster og brugere, optimale sikkerhedsmæssige forhold både i dagligdagen, ved aktiviteter samt stævner.
1. Klubben har udarbejdet et sæt sikkerhedsregler, der med udgangspunkt i DRF’s sikkerhedsregler, anviser klub- bens medlemmer og øvrige gæster og brugere til en sikker færden på klubbens arealer og faciliteter.
2. Klubben har udarbejdet en beredskabsplan for klubbens faciliteter i forbindelse med brand og ulykker, som klubbens ansatte og/eller øvrige ’nøglepersoner’ er instrueret i. Beredskabsplanen er tilgængelig i klubbens faciliteter.
3. Alle nye medlemmer orienteres om klubbens sikkerhedsregler. Alle medlemmer opfordres i øvrigt en gang årligt at ’genbesøge’ klubbens sikkerhedsregler.
4. Alle klubbens medlemmer skal i henhold til DRF’s sikkerhedsregler benytte godkendt ridehjelm under al ridning på klubbens faciliteter (med undtagelse af aktiviteterne voltigering og kørsel med heste). Alle ryttere under 18 år skal benytte godkendt sikkerhedsvest under al springtræning på klubbens faciliteter. Voksne medlemmer anbefales brug af sikkerhedsvest.
5. Klubben sikrer at der blandt klubbens ansatte og/eller øvrige ’nøglepersoner’ er personer der har gennemført et førstehjælpskursus. Klubben informerer/motiverer i øvrigt sine medlemmerne til at gennemføre DRF’s online ’sikkerhedskursus’.
6. Klubbens baner og tilhørende materiel og udstyr er vedligeholdt. Evt. indendørs ridebaner har fast barriere og alle gangarealer er oplyste og lettilgængelige for ryttere (og heste).
7. Klubben sikrer at førstehjælpskasse til såvel rytter som hest er let tilgængelig på klubbens arealer.
8. Klubbens instruktører og undervisere har alle gennemført DRF’s online ’sikkerhedskursus’. Ved instruktion/ undervisning, der udføres af unge under 18 år, sikrer klubben, at der i forbindelse med instruktionen/ undervisningen er en myndig klubrepræsentant til stede i klubben.
Elevskole
Med DRF’s Elevskolecertificering er der fokus på at levere en elevskole af høj kvalitet, hvor udgangspunktet er veluddannede trænere, instruktører og undervisere, niveautilpasset undervisning og et fornuftigt hestemateriale.
1. Elevskolens instruktører og/eller undervisere skal have en uddannelsesmæssig baggrund, der sikrer at instruktørens og/eller underviserens forudsætning for at kunne varetage rideundervisning på elevskoleniveau er for- svarligt – dette gælder både ridetekniske færdigheder, hestevelfærdsmæssig viden samt undervisningsfaglig og -etisk indsigt og forståelse.
2. Elevskolens hjælpetrænere skal være fyldt 13 år og skal af sikkerhedsmæssige årsager have bestået rytter- mærke 3 og have taget ’DRF’s hjælpetrænerkursus’.
3. Elevskolen har opbindingspladser egnet til op- og afsadling. Ved begynderhold (ryttere som endnu ikke har ryttermærke 1), skal der være en erfaren person til stede i stalden som op- og afsadlingshjælp.
4. Elevskolen har adgang til et lokale og/eller en rytterstue som kan benyttes til undervisning.
5. Elevskolens udstyr til elevhestene er af fornuftig kvalitet og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og der foretages løbende eftersyn og vedligeholdelse.
6. Elevskolens heste er veltilredte, passet med smed og vaccinationer og har fremdriften i behold. Klubben fører statistik over brug af elevhestene.
7. Elevskolen arbejder med et modulopbygget undervisningskoncept, der er sigter efter ’DRF’s ryttermærker’, og undervisningen er tilpasset således at rytterne opnår viden og færdigheder til at kunne bestå̊ ryttermærkerne. På et elevskolehold er der ikke mere end 8 ekvipager pr. instruktør/underviser.
8. Elevskolens elever er velkomne i klubben indenfor normal åbningstid og kan på lige fod med alle andre klub- medlemmer benytte rytterstue og andre opholdsfaciliteter.
9. Elevskolen deltager (eller har ambitioner om at deltage) i DRF’s ’elevskole cup’ og eleverne tilbydes i øvrigt mulighed for deltagelse i stævner.